...:: گنجینه زبان من / My English Treasure::... Welcome to your English Cottage. I have- been hard at work putting together a ----weblog to please all you visitors who have been waiting so patiently for things to ----come together in a perfect blog. Thanks- for coming here! As you see, I've got the usual English materials: vocabulary, ---------grammar, idiom, proverb, poem, short ----story, speaking, article and much more ---but to add more, I invite you to post -----your fruitful materials here with your own- name as a new author. I will be updating- the weblog with new info as always as I -can so keep coming back. This weblog is-for all of you so I want to make sure you-are fully satisfied, surely with your sweet-comments. Enjoy learning English online! http://english-world.mihanblog.com 2018-04-19T16:04:53+01:00 text/html 2013-01-07T08:42:01+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm My English Treasure http://english-world.mihanblog.com/post/136 <P align=center><IMG style="WIDTH: 519px; HEIGHT: 797px" border=0 hspace=0 alt="English Package" align=baseline src="http://zaaban.persiangig.com/package1.jpg" width=625 height=174></P> text/html 2012-12-26T20:54:47+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm سیستم آموزشی روسی http://english-world.mihanblog.com/post/134 <P dir=rtl align=center><FONT size=4>سیستم آموزشی روسی</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=4>زبان روسی русский язык پرگوینده‌ترین زبان اروپا است و از میان زبان‌های اسلاوی دارای بیشترین پراکندگی متکلمین است.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=4>این زبان در اروپای شرقی و شمال شرق آسیا و به ویژه در روسیه و سایر کشورهای تشکیل دهنده شوروی سابق صحبت می‌گردد.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=4>روسی زبان مادری حدود ۱۴۵ میلیون نفر است و ۱۱۰ میلیون نفر آن را به عنوان زبان دوم می‌دانند. با این حساب این زبان هشتمین زبان پرمتکلم جهان است.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=4>روسی زبان رسمی کشور روسیه و یکی از زبان‌های رسمی کشورهای بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، و جمهوری خودمختار کریمه، و همچنین یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد است. زبان روسی با خط سیریلیک نوشته و خوانده می‌شود.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=4></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=4>زبان روسی از شاخه اسلاوی زبان‌های هندواروپایی است. زبان‌های اسلاوی بیشتر از دیگر زبان‌های هندواروپایی، به زبان‌های بالتیکی نزدیک هستند. زبان اولیه اسلاوی در تاریخ طولانی خود، به‌ویژه در سده‌های ۴ تا ۶ میلادی دچار دگرگونی زیادی شد. از سدهٔ ششم بود که زبان‌های جداگانه اسلاوی پدید آمدند. زبان روسی باستانی نیای زبان‌های روسی و بلاروسی و اوکرائینی معاصر بود. شاخه‌شاخه شدن روسی باستان و پدید آمدن این زبان‌ها در سدهٔ ۱۶ رخ داد.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=4>آموزش و یاد گیری زبان به دلیل نیاز روزافزون به ایجاد ارتباط با دیگر ملت‌ها و تمدن‌ها و تقویت روابط بین الملل، دیگر صرفاً دانش واژگان به‌شمار نمی‌رود بلکه با تسلط علم ارتباطات بر دیگر علوم، زبان امروزه بیشتر به‌عنوان یک واقعیت زنده، فعال و بسیار کارآمد درجهت انتقال وتبادل عقاید و نظرات در نظر گرفته می‌شود. بنابراین گسترش آموزش و یادگیری زبان‌های زنده دنیا به‌منظور آشنا نمودن علاقه‌مندان با فرهنگ، ادبیات، آداب و رسوم دیگر ملت‌ها به جهت تبادل افکار از اهمیت بسزائی برخوردار است.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=4>هدف از این دوره ها آشنا نمودن داوطلبان با زبان و فرهنگ روسیه و کشور های روسی زبان و آسیای مرکزی و نیز بالا بردن مهارت زبانی آنها می باشد.</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4></FONT></P> <H2 align=justify><FONT size=4>هر دوره شامل:</FONT></H2> <P align=justify><FONT size=4>دستور زبان</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4>تمرینات دستوری</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4>تمرین شفاهی زبان</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4>آشنایی زبان آموزان با واژگان</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4>ایجاد بستر مناسب جهت مکالمه زبان آموزان</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4>معرفی فرهنگ کشورهای روسی زبان</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=4></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=4>در حال حاضر کتابهای سری Дорога в Россию.Учебник русского языка تدریس می شود.</FONT></P> text/html 2012-12-26T20:46:29+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm الفبای روسی http://english-world.mihanblog.com/post/133 <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>1- حروف بزرگ چاپی</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3></FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3></FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>2- حروف کوچک چاپی</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3></FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>а б в г д е ё ж з и й к л и н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3></FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>ь э ю я </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3></FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>3-حروف بزرگ تحریری</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3></FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3></FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>4- حروف کوچک تحریری</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3></FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3></FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>а б в г д е ё ж з и й к л и н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я</FONT></P> text/html 2012-12-26T20:27:44+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm استانبولی http://english-world.mihanblog.com/post/132 <FONT size=3>Tünel=تونل </FONT> <P></P> <P><FONT size=3>Tevehhüm/sanma/sanı=توهم</FONT></P> <P><FONT size=3>Dip/son/bitim/kütük=ته</FONT></P> <P><FONT size=3>Başı ve dibi/ilki ve sonu=سر وته</FONT></P> <P><FONT size=3>sokağın sonuna varmak=به ته کوچه رسیدن</FONT></P> <P><FONT size=3>Her şeyin sonu vardır ilmin hiç bir zaman sonu yoktur.</FONT></P> <P><FONT size=3>همه چیز ته(پایان دارد)علم هیچ وقت پایان ندارد</FONT></P> <P><FONT size=3>çek kütüğü=ته چک</FONT></P> <P><FONT size=3>Dipli /dibi olan=ته دار</FONT></P> <P><FONT size=3>Bu kuyunun dibi pek derindir=ته این چا خیلی عمیق است</FONT></P> <P><FONT size=3>şu havuzun dibi gözüküyor=ته این حوض دیده میشود</FONT></P> <P><FONT size=3>Tehdit/korkutma/yıldırma=تهدید</FONT></P> <P><FONT size=3>Korkutucu/korku verici=تهدید آمیز</FONT></P> <P><FONT size=3>Korkutmak/yıldırmak=تهدید کردن</FONT></P> <P><FONT size=3>okluk=تیر دان</FONT></P> <P><FONT size=3>Tiroit=تیروئید</FONT></P> <P><FONT size=3>Direk=تیرک</FONT></P> <P><FONT size=3>Misket/bilye=تیله</FONT></P> <P><FONT size=3>Ustura=تیغ</FONT></P> <P><FONT size=3>Ufak han=تیمچه</FONT></P> <P><FONT size=3>keser=تیشه</FONT></P> <P><FONT size=3>Tip=تیپ</FONT></P> <P><FONT size=3>Fransız tipi=تیپ فرانسوی</FONT></P> <P><FONT size=3>iranlı tipi=تیپ ایرانی</FONT></P> <P><FONT size=3>Onun tipi bizim tipe uymuyor=تیپ او به تیپپ ما نمیسازد</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><BR><BR></FONT></P> <P><FONT size=3>Tuzak/Kapan=تله/دام</FONT></P> <P><FONT size=3>Teleks=تلکس</FONT></P> <P><FONT size=3>Telepati=تله پاتی</FONT></P> <P><FONT size=3>Damga pulu=تمبر اداری</FONT></P> <P><FONT size=3>koleksiyon pulu=تمبر کلکسیون</FONT></P> <P><FONT size=3>demri hindi=تمبر هندی</FONT></P> <P><FONT size=3>hatıra pulu=تمبر یادگاری</FONT></P> <P><FONT size=3>Telefon modern uygarlığın nimetlerindendir=</FONT></P> <P><FONT size=3>تلفن از نعمات تمدن مدرن است</FONT></P> <P><FONT size=3>bütün yeni aygıtlar kendi yerinde büyük bir nimet sayılırlar=</FONT></P> <P><FONT size=3>همه</FONT></P> <P><FONT size=3>مصنوعات جدید درجای خود نعمت بزرگی محسوب میشوند</FONT></P> <P><FONT size=3>Fiske=تلنگر</FONT></P> <P><FONT size=3>Sarsılma/sendeleme=تلوتلو</FONT></P> <P><FONT size=3>Domates=گوجه فرنگی</FONT></P> <P><FONT size=3>Temas=تماس</FONT></P> <P><FONT size=3>Seyirci/izleyici=تماشاچی/تماشاگر/بیننده</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3>Canlı yayın=پخش زنده</FONT></P> <P><FONT size=3>Televizyon=تلویزیون</FONT></P> <P><FONT size=3>Siyah beyaz televizyon=تلویزیون سیاه سفید</FONT></P> <P><FONT size=3>Renkli televizyon=تلویزیون رنگی</FONT></P> <P><FONT size=3>Televizyon programları=برنامه های تلویزیونی</FONT></P> <P><FONT size=3>Televizyon kanalı=کانال تلویزیون</FONT></P> <P><FONT size=3>Birinci kanal=بیرینجی کانال/کانال یک</FONT></P> <P><FONT size=3>TV(televizyon)filmi=فیلم تلویزیونی</FONT></P> <P><FONT size=3>ÜÇÜncÜ/beşinci /yedinci kanal=کانال 3 /7/5</FONT></P> <P><FONT size=3>Telgraf=تلگراف</FONT></P> <P><FONT size=3>Telefon=تلفن</FONT></P> <P><FONT size=3>Televizyon Bugünkü uygarlığın modern bir aracıdır=</FONT></P> <P><FONT size=3>تلویزیون یک</FONT></P> <P><FONT size=3>وسیله مدرن امروزی است</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3>Tasmim/ Karar alma=تصمیم</FONT></P> <P><FONT size=3>karar vermek=تصمیم گرفتن</FONT></P> <P><FONT size=3>Tasavvur/hayal etme=تصور</FONT></P> <P><FONT size=3>Tasavvuf=تصوف</FONT></P> <P><FONT size=3>Tasvip/onama/onaylama=تصویب</FONT></P> <P><FONT size=3>Tasvip etmek/onamak/onaylamak=تصویب کردن</FONT></P> <P><FONT size=3>onaylanmak=تصویب شدن</FONT></P> <P><FONT size=3>iki kat olmak=دوبرابر شدن</FONT></P> <P><FONT size=3>onay belgesi=تصویب نامه</FONT></P> <P><FONT size=3>Karşıt/zıt=تضاد</FONT></P> <P><FONT size=3>Tarife=تعرفه</FONT></P> <P><FONT size=3>tearuz/aykırılık=تعارض</FONT></P> <P><FONT size=3>Taarruz etme/el uzatma=تعرض/دست درازی</FONT></P> <P><FONT size=3>Taarruz etmek/el uzatmak=تعرض کردن دست دراز کردن</FONT></P> <P><FONT size=3>Azap vermek/işkence etmek=عذاب دادن </FONT></P> <P><FONT size=3>/ایشکنجه اتمک /شکنجه کردن</FONT></P> <P><FONT size=3>Takip etmek=تعقیب کردن</FONT></P> <P><FONT size=3>Tabir=تعبیر</FONT></P> <P><FONT size=3>hayran edici/şaşırtıcı=حایران ادیجی/تعجب آور</FONT></P> <P><FONT size=3>şaşma/şaşırma/ hayret/şaşkınlık=تعجب</FONT></P> <P><FONT size=3>Hayran kalmak/şaşmak=تعجب کردن</FONT></P> <P><FONT size=3>Hayret verici=تعجب انگیز</FONT></P> <P><FONT size=3>tecavüz etmek=تجاوز کردن</FONT></P> <P><FONT size=3>Taassup/bağnazlık=تعصب</FONT></P> <P><FONT size=3>Taassuplu olmak/Taassup göstermek=تعصب داشتن</FONT></P> text/html 2012-12-26T20:14:39+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm سیستم آموزشی استانبولی http://english-world.mihanblog.com/post/131 <P dir=rtl align=justify><FONT size=3>سیستم آموزشی استانبولی</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3>بخش ترکی استانبولی آموزشگاه دنیای زبان فعالیت خود را برای گروه سنی بزرگسالان آغاز وهمواره در تلاش است با بهره گیری از مدرنترین روشهای آموزشی خدمات خود را به علاقمندان ارائه دهد.<STRONG> </STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3>بسته های آموزشی</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3>متد Hitit یکی از جدیدترین كتابهای آموزش زبان ترکی استانبولی می باشد كه در 3 جلد و مطابق با استانداردهای اروپا تالیف گردیده است. افرادی كه با Hitit زبان استانبولی را می آموزند قادر خواهند بود پس از اتمام موفقیت آموز دوره کلیه مكالمات روزمره استانبولی را روان صحبت کرده, نامه نگاری کنند و با تقویت مهارت شنیداری به شكلی مطلوب با برنامه های رسانه های ترکی زبان ارتباط برقرار نمایند.از دیگر خصوصیات بارز این متد ، ارائه دستور زبان ترکی استانبولی به شکلی ساده و قابل فهم و همچنین ارائه واژگان به روز همراه با تصاویر جذاب می باشد.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3>با Hitit، زبان آموزان با متون بلندتر و سنگین تر نوشتاری و شنیداری استانبولی آشنا شده، به تعمیق دانسته های دستوری و واژگان خویش پرداخته، مهارت نگارش و گفتاری خود را نیز تا سطح پیشرفته تكمیل خواهند كرد.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3>دیپلم تومر چیست؟ </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3>داوطلبانی که در مقاطع مختلف در ترکیه تحصیل خواهند کرد می توانند دیپلم تومر را قبل از آزمون کنکور سراسری دریافت نمایند. بدیهی است که احراز مدرک تومر نیاز به سپری کردن دوره های آموزش زبان و شرکت در آزمون Yüksek Türkçe Sınavı می باشند تا بتوانند موفق به دریافت مدرک دیپلم تومر شوند. داوطلبان می توانند این دوره ها و آزمون را هم در ترکیه و شهرهای مختلف و شعبات تومر آموزش لازم را دریافت کرده و نسبت به شرکت در آزمون اقدام نمایند </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3>الف) گواهینامه که اصطلاحاً "Sertifika" گفته می شود و دارای اعتبار موقتی است و در دو سطح مقدماتی و متوسطه انجام می گیرد. گواهینامه های دوره مقدماتی دارای اعتبار 6 ماهه بوده که داوطلب شرکت در این آزمون باید رتبه B2 را بگیرد و گواهینامه های دوره متوسطه 2 ساله که دارای رتبهB1 میباشد. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3>ب) دیپلم تومر که اصطلاحاً "Diploma" گفته می شود٬ دارای اعتبار همیشگی است و دانشگاههای سطح ترکیه این مدرک را قبول دارند. این مدرک در سطح عالی انجام پذیرفته و می تواند علاوه از دانشگاه به عنوان مدرک در سطح فوق دیپلم زبان ترکی و همچنین مدرک اشتغال برای خدمت در تورها و مترجمی نیز بکار برود. این مدرک نیز با دو رتبه مورد توجه است. رتبه اول که با C1 مشخص می شود برای استفاده در دانشگاهها بوده و دانشجویان علاقمند به ورود به دانشگاههای ترکیه می بایستی چنین رتبه ای را در امتحان اخذ نمایند که این رتبه با احراز هفتاد و پنج به بالا از ۱۰۰ امتیاز مورد توجه قرار گرفته و صادر می شود. اما رتبه دوم با مشخصه C2شناخته شده است که باز سطح عالی را نشان داده ولی این رتبه نشان دهنده نمره مابین شصت و پنج تا هفتاد از مجموع ۱۰۰ امتیاز است. این مدرک برای اشتغال در شرکتها٬ کارخانجات٬ ادارات دولتی ترکیه در صورت عقد قرارداد و دعوت به کار٬ برای گرفتن حق تابعیت و یا تحصیل در واحدهای غیر دانشگاهی به کار می رود.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3>آیا برای افرادی که در رشته های مختلف به زبان انگلیسی تحصیل خواهند کرد، داشتن دیپلم تومر الزامی است؟</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3>افرادی که در رشته های مختلف مایل به ادامه تحصیل به زبان انگلیسی هستند، نیازمند داشتن دیپلم تومر نبوده و با ارائه مدرک گواهینامه تومر نیز می توانند در دانشگاه ثبت نام نمایند ولی بدیهی است که در کنار آن می بایستی مدرک TOEFL یا IELTS را به دانشگاه ارائه دهند تا تسلط خودشان را به زبان انگلیسی به اثبات برسانند. این مدارک را می توانند در ایران و خود ترکیه اخذ نمایند. لازم به ذکر است که در رشته های فنی- مهندسی برخی از دانشگاهها در رشته کارشناسی ارشد نیز درخواست مدرک مهارت در انگلیسی(تافل یا آیلتس) می طلبند ولی در مقطع دکترا تمامی دانشگاهها از دانشجویان خود درخواست مدرک تافل یا آیلتس را می خواهند. چنانچه فردی فاقد این مدارک بوده باشد٬ می تواند به جای تافل یا آیلتس در ترکیه امتحان زبان انگلیسی به نام ÜDS یا KPDS را در ترکیه بدهند که با ثبت نام در سازمان سنجش ترکیه مقدور میباشد. افرادی که مایل به ادامه تحصیل در دانشگاههای ترکیه در سطوح مختلف می باشند، یا بایستی نمره کافی یعنی "A" را در کنکور YÖS- ALES- TUS کسب نمایند که دچار مشکل نشوند و یا اینکه معادل آن را که دیپلم تومر می باشد، از مراکز و شعبات تومر دانشگاه آنکارا و قاضی آنکارا در ترکیه و یا خارج از آن و بالاخص در ایران دریافت کرد.دانشجویان رشته های مختلف در مقاطع کارشناسی- کارشناسی ارشد و دکترا باید دیپلم تومر را به دانشکده ارائه دهند ولی دانشجویانی که زبان تحصیل آنها انگلیسی است و یا در دوره های تخصصی پزشکی ادامه تحصیل خواهند داد، می باید گواهینامه تومر را ارائه دهند.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3>آیا می توان قبل از کنکور دیپلم تومر را دریافت کرد؟<STRONG> </STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3>داوطلبانی که در مقاطع مختلف در ترکیه تحصیل خواهند کرد می توانند دیپلم تومر را قبل از آزمون کنکور سراسری دریافت نمایند. بدیهی است که احراز مدرک تومر نیاز به سپری کردن دوره های آموزش زبان و شرکت در آزمون "Yüksek Türkçe Sınavı" می باشند تا بتوانند موفق به دریافت مدرک دیپلم تومر شوند. داوطلبان می توانند این دوره ها و آزمون را هم در ترکیه و شهرهای مختلف و شعبات تومر آموزش لازم را دریافت کرده و نسبت به شرکت در آزمون اقدام نمایند و هم می توانند در آموزشگاه دنیای زبان ،دوره های ۴ ترمی زبان را طی کرده و در تبریز امتحانات اخذ دیپلم تومر را بگذرانند.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3></FONT></P><FONT size=3>در خصوص کاربرد این مدرک میتوان چنین گفت که این مدرک در موارد زیر کاربرد قانونی دارد: </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3>(الف) جهت ورود به دانشگاههای ترکیه و قبرس شمالی جهت خارجیان </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3>(ب) جهت استفاده به عنوان مترجم در کانونها و آژانسهای مسافرتی و توریستی </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3>(ج) جهت تدریس در آموزشگاهها و مدارس خارج از ترکیه</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3>(د) جهت مترجمی رسمی در کشورهای خارجی منوط به پذیرش ادارات دادگستری </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3>در رابطه با مدرک دیپلم تومر دانشگاههای قاضی آنکارا و یا آنکارا بخشنامه وزارت علوم ترکیه YÖK در زیر جهت اطلاع عموم آورده میشود که خطاب به تمامی دانشگاههای ترکیه اعلام می نماید که هر دو مدرک در تمامی دانشگاههای سطح ترکیه قابل اعتبار بوده و افرادی که دارای مدارک گواهینامه در سطح B و مدرک دیپلم در سطح C باشند، تمامی دانشگاهها موظف به پذیرش آن هستند. لذا شایعات بیهوده و مغرضانه مطرح در سطح جامعه در رابطه با قبولی مدارک قاضی در برخی از دانشگاهها و یا قبولی و بیشتر معتبر بودن دیپلم آنکارا دروغی محض بوده و این دو دانشگاه با توجه به دولتی بودن تابع دستور العملها و بخشنامه های وزارت متبوع خود می باشند.</FONT></P> text/html 2012-12-26T20:09:09+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm آموزش زبان ترکی استانبولی http://english-world.mihanblog.com/post/130 <P dir=rtl><STRONG><FONT color=#ffff33 size=3>آموزش زبان ترکی استانبولی</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3></FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Nevruz bayramı kutlu olsun!</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3></FONT></P> <DIV dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3> <HR> </FONT></DIV> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>آموزش خصوصی ترکی استانبولی</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>در منزل و محل شما</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>بر اساس سیستم موسسه بین المللی TÖMER</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>کاملا اصولی بر پایه ی گرامر</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>با تاکید بر نوشتن صحیح</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>ترجمه ی همزمان زبان ترکی</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>راهنمای توریستی و جهانگردی </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>آماده ی همکاری با شرکت ها و آژانس ها</FONT></P> <DIV dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3> <HR> </FONT></DIV> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>زمان گذشته نقلی(حال کامل): </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>بیانگر فعلیست که در زمان گذشته انجام شده و آثارش تا الان ادامه دارد.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>برای ساختن این فعل در ترکی ابتدا مصدر را حذف کرده سپس با توجه یه هارمونی اصوات یکی از چهار پسوند (miş، mış، muş، müş) را به ریشه فعل می افزاییم و در انتها پایانه های صرفی شش گانه را با توجه به هارمونی اصوات می آوریم.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>پایانه های صرفی:</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>im,ım,um,üm iz,ız,uz,üz</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>sin,sın,sun,sün siniz,sınız,sunuz,sünüz </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>- ler,lar </FONT></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT color=#ffff33 size=3>مانند: </FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Görmek: دیدن</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Görmüşüm دیده ام Görmüşüz دیده ایم </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Görmüşsün دیده ای Görmüşsünüz دیده اید </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Görmüş (دیده (است Görmüşler دیده اند</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Almak: گرفتن </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Almışım گرفته ام Almışız گرفته ایم </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Almışsın گرفته ای Almışsınız گرفته اید</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Almış گرفته است Almışlar گرفته اند</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>ساختن زمان گذشته نقلی منفی: برای ساختن منفی این نوع فعل me وma را بعد از ریشه فعل آورده و سپس با توجه به قانون هماهنگی اصوات یکی از پسوندهای mış,miş را می آوریم.در انتها نیز پایانه های صرفی زیر را می آوریم.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>پایانه های صرفی:</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>im,ım iz,ız</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>sin,sın siniz,sınız</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>- ler,lar </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>مانند:</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>seçmek: انتخاب کردن</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>seçmemişim انتخاب نکرده ام seçmemişiz انتخاب نکرده ایم</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>seçmemişsin انتخاب نکرده ای seçmemişsiniz انتخاب نکرده اید </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>seçmemiş انتخاب نکرده است seçmemişler انتخاب نکرده اند </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>kalmak: ماندن</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>kalmamışım نمانده ام kalmamışız نمانده ایم</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>kalmamışsın نمانده ای kalmamışsınız نمانده اید</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>kalmamış نمانده است kalmamışlar نمانده اند</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>زمان گذشته نقلی سوالی: برای ساختن این حالت یکی از mu,mü,mi,mı بعد از فعل وقبل از پایانه صرفی استفاده می کنیم (با توجه به قانون هماهنگی اصوات). </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>مانند: </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Görmek: دیدن</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Görmüş müyüm? دیده ام؟ Görmüş müyüz? دیده ایم؟ </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Görmüş müsün? دیده ای؟ Görmüş müsünüz? دیده اید؟ </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Görmüş mü? (دیده؟ (است Görmüşler mi? دیده اند؟</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Almak: گرفتن </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Almış mıyım? گرفته ام؟ Almış mıyız? گرفته ایم؟ </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Almış mısın? گرفته ای؟ Almış mısınız? گرفته اید؟</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Almış mı? گرفته است؟ Almışlar mı? گرفته اند؟</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>زمان گذشته نقلی سوالی و منفی: برای ساختن این حالت یکی از mu,mü,mi,mı بعد از فعل منفی وقبل از پایانه صرفی استفاده می کنیم (با توجه به قانون هماهنگی اصوات). </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>مانند:</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>seçmek: انتخاب کردن</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>seçmemiş miyim? انتخاب نکرده ام؟ seçmemiş miyiz? انتخاب نکرده ایم؟ </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>seçmemiş misin? انتخاب نکرده ای؟ seçmemiş misiniz? انتخاب نکرده اید؟ </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>seçmemiş mi? انتخاب نکرده است؟ seçmemişler mi? انتخاب نکرده اند؟ </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>kalmak: ماندن</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>kalmamış mıyım? نمانده ام؟ kalmamış mıyız? نمانده ایم؟</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>kalmamış mısın? نمانده ای؟ kalmamış mısınız? نمانده اید؟</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>kalmamış mı? نمانده است؟ kalmamışlar mı? نمانده اند؟ </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>* همانطور که می بینید برای سوم شخص جمع پسوند mı بعد از lar می آید. </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Artık kamil oldu</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3></FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>زمان آینده ساده: :Gelecek zaman</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>برای بیان زمانی است که در آینده انجام می شود است،یعنی درآینده گوینده قصد انجام آن را دارد.برای ساختن این فعل ابتدا مصدر را از ریشه فعل حذف کرده و سپس پسوند </STRONG><STRONG>ecek</STRONG><STRONG>- و</STRONG><STRONG>acak</STRONG><STRONG>- را (با توجه به هارمونی اصوات) به آن اضافه کرده و سپس پسوندهای فاعلی شش گانه را به آن اضافه می کنیم.این پسوندهای شش گانه عبارتند از:</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT color=#ffff33 size=3>im ım iz ız </FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT color=#ffff33 size=3>sin sın siniz sınız </FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT color=#ffff33 size=3>tir tır ler lar</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Görmek: </STRONG><STRONG>مانند</STRONG><STRONG>: </STRONG><STRONG>دیدن</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Göreceğim </STRONG><STRONG>خواهم دید</STRONG><STRONG> Göreceğiz </STRONG><STRONG>خواهیم دید</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Göreceksin </STRONG><STRONG>خواهی دید</STRONG><STRONG> Göreceksiniz </STRONG><STRONG>خواهید دید</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Görecek </STRONG><STRONG>خواهد دید</STRONG><STRONG> Görecekler </STRONG><STRONG>خواهند</STRONG><STRONG> </STRONG><STRONG>دید</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Almak: </STRONG><STRONG>گرفتن</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Alacağım </STRONG><STRONG>خواهم گرفت</STRONG><STRONG> Alacağız </STRONG><STRONG>خواهیم</STRONG><STRONG> </STRONG><STRONG>گرفت</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Alacaksın </STRONG><STRONG>خواهی گرفت</STRONG><STRONG> Alacaksınız </STRONG><STRONG>خواهید</STRONG><STRONG> </STRONG><STRONG>گرفت</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Alacak </STRONG><STRONG>خواهد گرفت</STRONG><STRONG> Alacaklar </STRONG><STRONG>خواهند گرفت</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>حالت منفی زمان آینده ساده: برای ساختن این حالت مصدر را از ریشه منفی فعل حذف کرده پسوند </STRONG><STRONG>ecek</STRONG><STRONG>- (یا </STRONG><STRONG>acak</STRONG><STRONG>-) را به آن اضافه کرده و سپس زواید شش گانه را می آوریم.</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>* در این زمان معمولا </STRONG><STRONG>ma</STRONG><STRONG> به </STRONG><STRONG>mı</STRONG><STRONG> و </STRONG><STRONG>me</STRONG><STRONG> به </STRONG><STRONG>mi</STRONG><STRONG> تبدیل می شود. گرچه فرم اول آنها نیز رایج می باشد. </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>مانند: نخواهد گرفت </STRONG><STRONG>Almayacak</STRONG><STRONG> نخواهد گرفت </STRONG><STRONG>Almıyacak</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>مانند: نیامدن : </STRONG><STRONG>Gelmemek</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Gelmiyeceğim </STRONG><STRONG>نخواهم آمد</STRONG><STRONG> Gelmiyeceğiz </STRONG><STRONG>نخواهیم آمد</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Gelmiyeceksin </STRONG><STRONG>نخواهی آمد</STRONG><STRONG> Gelmiyeceksiniz </STRONG><STRONG>نخواهید</STRONG><STRONG> </STRONG><STRONG>آمد</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Gelmiyecek </STRONG><STRONG>نخواهد</STRONG><STRONG> </STRONG><STRONG>آمد</STRONG><STRONG> Gelmiyecekler </STRONG><STRONG>نخواهند</STRONG><STRONG> </STRONG><STRONG>آمد</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Almamak: </STRONG><STRONG>نگرفتن</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Almıyacağım </STRONG><STRONG>نخواهم گرفت</STRONG><STRONG> Almıyacağız </STRONG><STRONG>نخواهیم گرفت</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Almıyacaksın </STRONG><STRONG>نخواهی گرفت</STRONG><STRONG> Almıyacaksınız </STRONG><STRONG>نخواهید</STRONG><STRONG> </STRONG><STRONG>گرفت</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Almıyacak </STRONG><STRONG>نخواهد گرفت</STRONG><STRONG> Almıyacaklar </STRONG><STRONG>نخواهند گرفت</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>حالت سوالی زمان آینده ساده: برای ساختن این حالت از </STRONG><STRONG>mi</STRONG><STRONG> (یا با توجه به هارمونی اصوات </STRONG><STRONG>mı</STRONG><STRONG>) استفاده می کنیم.</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Görmek: </STRONG><STRONG>مانند</STRONG><STRONG>: </STRONG><STRONG>دیدن</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Görecek miyim? </STRONG><STRONG>خواهم دید؟</STRONG><STRONG> Görecek miyiz? </STRONG><STRONG>خواهیم دید؟</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Görecek misin? </STRONG><STRONG>خواهی دید؟</STRONG><STRONG> Görecek misiniz? </STRONG><STRONG>خواهید دید؟</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Görecek mi? </STRONG><STRONG>خواهد دید؟</STRONG><STRONG> Görecekler mi? </STRONG><STRONG>خواهند</STRONG><STRONG> </STRONG><STRONG>دید؟</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Almak: </STRONG><STRONG>گرفتن</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Alacak mıyım? </STRONG><STRONG>خواهم گرفت؟</STRONG><STRONG> Alacak mıyız? </STRONG><STRONG>خواهیم</STRONG><STRONG> </STRONG><STRONG>گرفت؟</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Alacak mısın? </STRONG><STRONG>خواهی گرفت؟</STRONG><STRONG> Alacak mısınız? </STRONG><STRONG>خواهید</STRONG><STRONG> </STRONG><STRONG>گرفت؟</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Alacak mı? </STRONG><STRONG>خواهد گرفت؟</STRONG><STRONG> Alacaklar mı? </STRONG><STRONG>خواهند گرفت؟</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>حالت سوالی منفی زمان آینده ساده: برای ساختن این حالت بعد از فعلهای صرف شده پسوند </STRONG><STRONG>mi , mı</STRONG><STRONG> و سپس زواید شش گانه مربوط را می آوریم.</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Görmemek: </STRONG><STRONG>مانند</STRONG><STRONG>: </STRONG><STRONG>دیدن</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Görmiyecek miyim? </STRONG><STRONG>نخواهم دید؟</STRONG><STRONG> Görmiyecek miyiz? </STRONG><STRONG>نخواهیم دید؟</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Görmiyecek misin? </STRONG><STRONG>نخواهی دید؟</STRONG><STRONG> Görmiyecek misiniz? </STRONG><STRONG>نخواهید دید؟</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Görmiyecek mi? </STRONG><STRONG>نخواهد دید؟</STRONG><STRONG> Görmiyecekler mi? </STRONG><STRONG>نخواهند</STRONG><STRONG> </STRONG><STRONG>دید؟</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Almamak: </STRONG><STRONG>گرفتن</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Almıyacak mıyım? </STRONG><STRONG>نخواهم گرفت؟</STRONG><STRONG> Almıyacak mıyız? </STRONG><STRONG>نخواهیم گرفت؟</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Almıyacak mısın? </STRONG><STRONG>نخواهی گرفت؟</STRONG><STRONG> Almıyacak mısınız? </STRONG><STRONG>نخواهید</STRONG><STRONG> </STRONG><STRONG>گرفت؟</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Almıyacak mı? </STRONG><STRONG>نخواهد گرفت؟</STRONG><STRONG> Almıyacaklar mı? </STRONG><STRONG>نخواهند گرفت؟</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT color=#ffff33 size=3>به زودی منتظر سایر وجوه و زمانها در زبان ترکی باشید. </FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3></FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3></FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>زمان گذشته ساده: Geçmiş kipi</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>برای بیان زمانی است که در گذشته به طور کامل انجام شده است،آن هم در یک لحظه.برای ساختن این فعل ابتدا مصدر را از ریشه فعل حذف کرده و سپس پسوند </STRONG><STRONG>di</STRONG><STRONG>- (یا </STRONG><STRONG>dı ,du,dü</STRONG><STRONG>) را (با توجه به هارمونی اصوات) به آن اضافه می کنیم.</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><STRONG></STRONG><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Yemek</STRONG><STRONG>: :مانند</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Yedim </STRONG><STRONG>خوردم</STRONG><STRONG> Yedik </STRONG><STRONG>خوردیم</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Yedin </STRONG><STRONG>خوردی</STRONG><STRONG> Yediniz </STRONG><STRONG>خوردید</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Yedi </STRONG><STRONG>خورد</STRONG><STRONG> Yediler </STRONG><STRONG>خوردند</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>* برای افعالی که ریشه آنها به </STRONG><STRONG>f,s,t,k,ç,ş,h,p</STRONG><STRONG> ختم می شوند پسوند </STRONG><STRONG>di</STRONG><STRONG>- (یا </STRONG><STRONG>dı ,du,dü</STRONG><STRONG>) به </STRONG><STRONG>ti</STRONG><STRONG>- (یا </STRONG><STRONG>tı ,tu,tü</STRONG><STRONG>) تبدیل می گردد و سپس زواید شش گانه برای صرف آورده می شود.</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>مانند: رفتن :</STRONG><STRONG>Gitmek</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Gittim </STRONG><STRONG>رفتم</STRONG><STRONG> Gittik </STRONG><STRONG>رفتیم</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Gittin </STRONG><STRONG>رفتی</STRONG><STRONG> Gittiniz </STRONG><STRONG>رفتید</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Gitti </STRONG><STRONG>رفت</STRONG><STRONG> Gittiler </STRONG><STRONG>رفتند</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT color=#ffff33 size=3>صرف تعداد دیگری از افعال در زمان گذشته:</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Görmek: </STRONG><STRONG>دیدن</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Gördüm </STRONG><STRONG>دیدم</STRONG><STRONG> Gördük </STRONG><STRONG>دیدیم</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Gördün </STRONG><STRONG>دیدی</STRONG><STRONG> Gördünüz </STRONG><STRONG>دیدید</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Gördü </STRONG><STRONG>دید</STRONG><STRONG> Gördüler </STRONG><STRONG>دیدند</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Almak: </STRONG><STRONG>گرفتن</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Aldım </STRONG><STRONG>گرفتم</STRONG><STRONG> Aldık </STRONG><STRONG>گرفتیم</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Aldın </STRONG><STRONG>گرفتی</STRONG><STRONG> Aldınız </STRONG><STRONG>گرفتید</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Aldı </STRONG><STRONG>گرفت</STRONG><STRONG> Aldılar </STRONG><STRONG>گرفتند</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Yapmak: </STRONG><STRONG>انجام</STRONG><STRONG> </STRONG><STRONG>دادن</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Yaptım </STRONG><STRONG>انجام</STRONG><STRONG> </STRONG><STRONG>دادم</STRONG><STRONG> Yaptık </STRONG><STRONG>انجام</STRONG><STRONG> </STRONG><STRONG>دادیم</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Yaptın </STRONG><STRONG>انجام</STRONG><STRONG> </STRONG><STRONG>دادی</STRONG><STRONG> Yaptınız </STRONG><STRONG>انجام</STRONG><STRONG> </STRONG><STRONG>دادید</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Yaptı </STRONG><STRONG>انجام داد</STRONG><STRONG> Yaptılar </STRONG><STRONG>انجام دادند</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Okumak: </STRONG><STRONG>خواندن</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Okudum </STRONG><STRONG>خواندم</STRONG><STRONG> Okuduk </STRONG><STRONG>خواندیم</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Okudun </STRONG><STRONG>خواندی</STRONG><STRONG> Okudunuz </STRONG><STRONG>خواندید</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Okudu </STRONG><STRONG>خواند</STRONG><STRONG> Okudular </STRONG><STRONG>خواندند</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>حالت منفی زمان گذشته ساده: برای ساختن این حالت مصدر را از ریشه منفی فعل حذف کرده پسوند </STRONG><STRONG>di</STRONG><STRONG>- (یا </STRONG><STRONG>dı</STRONG><STRONG>) را به آن اضافه کرده و سپس زواید شش گانه را می آوریم.</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT color=#ffff33 size=3>مانند: </FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>نیامدن : </STRONG><STRONG>Gelmemek</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Gelmedim </STRONG><STRONG>نیامدم</STRONG><STRONG> Gelmedik </STRONG><STRONG>نیامدیم</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Gelmedin </STRONG><STRONG>نیامدی</STRONG><STRONG> Gelmediniz </STRONG><STRONG>نیامدید</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Gelmedi </STRONG><STRONG>نیامد</STRONG><STRONG> Gelmediler </STRONG><STRONG>نیامدند</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Almamak: </STRONG><STRONG>نگرفتن</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Almadım </STRONG><STRONG>نگرفتم</STRONG><STRONG> Almadık </STRONG><STRONG>نگرفتیم</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Almadın </STRONG><STRONG>نگرفتی</STRONG><STRONG> Almadınız </STRONG><STRONG>نگرفتید</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Almadı </STRONG><STRONG>نگرفت</STRONG><STRONG> Almadılar </STRONG><STRONG>نگرفتند</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>حالت سوالی زمان گذشته ساده: برای ساختن این حالت از </STRONG><STRONG>mi</STRONG><STRONG> (یا با توجه به هارمونی اصوات </STRONG><STRONG>mı,mu,mü</STRONG><STRONG>) استفاده می کنیم.</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT color=#ffff33 size=3>مانند: </FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Aldım mı? = </STRONG><STRONG>گرفتم؟</STRONG><STRONG> Almadın mı? = </STRONG><STRONG>نگرفتی؟</STRONG><STRONG> </STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Gördüm mü? = </STRONG><STRONG>دیدم؟</STRONG><STRONG> Görmedin mi? = </STRONG><STRONG>ندیدی؟</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Sattı mı? = </STRONG><STRONG>فروخت؟</STRONG><STRONG> Satmadı mı? = </STRONG><STRONG>نفروخت؟</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Geldi mi? = </STRONG><STRONG>آمد؟</STRONG><STRONG> Gelmedi mi? = </STRONG><STRONG>نیامد؟</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>Okudu mu? = </STRONG><STRONG>خواند؟</STRONG><STRONG> Okumadı mı? = </STRONG><STRONG>نخواند؟</STRONG></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3><FONT color=#ffff33><STRONG>. </STRONG><STRONG>اصولا نمی آیند</STRONG><STRONG> ler,lar </STRONG><STRONG>و</STRONG><STRONG> dir </STRONG><STRONG>برای تمام زمانها و</STRONG><STRONG> </STRONG><STRONG>وجوه</STRONG><STRONG>* </STRONG></FONT></FONT></P> <DIV dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3> <HR> </FONT></DIV> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>واژه efendi و اشتقاقات آن: یکی از پر کاربردترین واژه ها در زبان ترکی همین کلمه می باشد. در کل این واژه به معنای با شخصیت می باشد.اما کاربردهای مختلف آن: </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>efendim: </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>1. زمانی که کسی با شما حرف می زند و متوجه حرف او نمی شوید از این کلمه استفاده می کنید.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Siz Ali misiniz? شما علی هستید؟</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>جان؟ (ببخشید،چی گفتید؟) ?efendim</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>گفتم شما علی هستید؟ Siz Ali misiniz diye söyledim</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>2. به معنای خانم و آقا</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>بفرمایید خانم (آقا) Buyurun efendim</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Taze yumurtanız var mı? تخم مرغ تازه دارید؟</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>3. پای تلفن و هنگام صحبت کردن:</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>الو Alo </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>بفرمایید !Efendim</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Orhan var mı? اورهان هست؟ </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>Efendim. .بفرمایید خودم هستم</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>4. به صورت beyefendi و hanımefendi به معنای خانم و آقا:</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>سلام خانم Merhaba hanımefendi </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>ببخشید آقا Affedersiniz beyefendi </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>5. به صورت beyefendi و hanımefendi به معنای ... خانم و ... آقا برای احترام بیشتر به کسی که او را نمی شناسیم:</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>بفرمایید تو آقا رستم. .Girin Rüstem beyefendi</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>سرپیل خانم آمد. .Serpil hanımefendi geldi</FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>6. به معنای واقعی خودش یعنی با شخصیت: </FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ffff33 size=3>O efendi bir erkek. .او مرد با شخصیتی است</FONT></P> text/html 2012-12-26T20:02:56+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm سبزیجات به زبان ترکی استانبولی http://english-world.mihanblog.com/post/129 <DIV align=center> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=406 align=center> <TBODY> <TR> <TD width=131> <P><STRONG><FONT color=#ffff66 size=4>English</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=130> <P><STRONG><FONT color=#ffff66 size=4>Turkish</FONT></STRONG></P></TD> <TD vAlign=top width=145> <P><STRONG><FONT color=#ffff66 size=4>فارسی</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=131> <P><STRONG><FONT color=#ffff66 size=4>Vegetables</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=130> <P><STRONG><FONT color=#ffff66 size=4>Sebzeler</FONT></STRONG></P></TD> <TD vAlign=top width=145> <P><FONT color=#ffff66 size=4>سبزیجات</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD width=131> <P><FONT color=#ffff66 size=4>lettuce</FONT></P></TD> <TD width=130> <P><FONT color=#ffff66 size=4>marul</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=145> <P><FONT color=#ffff66 size=4>کاهو</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD width=131> <P><FONT color=#ffff66 size=4>eggplant</FONT></P></TD> <TD width=130> <P><FONT color=#ffff66 size=4>patlıcan</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=145> <P><FONT color=#ffff66 size=4>بادمجان</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD width=131> <P><FONT color=#ffff66 size=4>zucchini</FONT></P></TD> <TD width=130> <P><FONT color=#ffff66 size=4>kabak</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=145> <P><FONT color=#ffff66 size=4>کدو</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD width=131> <P><FONT color=#ffff66 size=4>cucumber</FONT></P></TD> <TD width=130> <P><FONT color=#ffff66 size=4>salatalık - hıyar</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=145> <P><FONT color=#ffff66 size=4>خیار</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD width=131> <P><FONT color=#ffff66 size=4>parsley</FONT></P></TD> <TD width=130> <P><FONT color=#ffff66 size=4>maydanoz</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=145> <P><FONT color=#ffff66 size=4>جعفری</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD width=131> <P><FONT color=#ffff66 size=4>potato</FONT></P></TD> <TD width=130> <P><FONT color=#ffff66 size=4>patates</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=145> <P><FONT color=#ffff66 size=4>سیب زمینی</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD width=131> <P><FONT color=#ffff66 size=4>onion</FONT></P></TD> <TD width=130> <P><FONT color=#ffff66 size=4>soğan</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=145> <P><FONT color=#ffff66 size=4>پیاز</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD width=131> <P><FONT color=#ffff66 size=4>tomato</FONT></P></TD> <TD width=130> <P><FONT color=#ffff66 size=4>domates</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=145> <P><FONT color=#ffff66 size=4>گوجه فرنگی</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD width=131> <P><FONT color=#ffff66 size=4>pepper</FONT></P></TD> <TD width=130> <P><FONT color=#ffff66 size=4>biber</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=145> <P><FONT color=#ffff66 size=4>فلفل، فلفل کوبیده</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD width=131> <P><FONT color=#ffff66 size=4>cabbage</FONT></P></TD> <TD width=130> <P><FONT color=#ffff66 size=4>lahana</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=145> <P><FONT color=#ffff66 size=4>کلم</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD width=131> <P><FONT color=#ffff66 size=4>cauliflower</FONT></P></TD> <TD width=130> <P><FONT color=#ffff66 size=4>karnıbahar</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=145> <P><FONT color=#ffff66 size=4>گل کلم</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD width=131> <P><FONT color=#ffff66 size=4>lemon</FONT></P></TD> <TD width=130> <P><FONT color=#ffff66 size=4>limon</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=145> <P><FONT color=#ffff66 size=4>لیمو لیموترش،</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> text/html 2012-12-26T20:00:03+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm آشنای با اعضای خانواده در ترکی http://english-world.mihanblog.com/post/128 <P align=center><STRONG><FONT color=#ffff33 size=3>آشنای با اعضای خانواده در ترکی</FONT></STRONG></P> <DIV align=center> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=465> <TBODY> <TR> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>انگلیسی</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>ترکی</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><FONT color=#ffff33></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>father</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>baba</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>پدر</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>mother</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>anne</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>مادر</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>brother</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>(erkek) kardeş</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>برادر</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>sister</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>(kız) kardeş</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>خواهر</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>older brother</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>abi</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>برادر بزرگتر</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>older sister</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>abla</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>خواهر بزرگتر</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>son</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>oğul - erkek çocuk</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>پسر</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>daughter</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>kız - kız çocuk</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>دختر</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>aunt (mother side)</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>teyze</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>خاله</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>aunt (father side)</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>hala</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>عمه</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>grandfather</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>dede - büyükbaba</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>پدر بزرگ</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>grandmother</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>nine - büyükanne</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>مادر بزرگ</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>grandmother (mother side)</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>anneanne</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>ننه بزرگ</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>grandmother (father side)</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>babaanne</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>مادر بزرگ</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>nephew, niece</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>yeğen</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><FONT color=#ffff33><STRONG>پسر خواهر</STRONG><STRONG>،</STRONG><STRONG> پسر برادر</STRONG></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>nephew, niece</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>yeğen</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>دختر برادر یا خواهر..</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>uncle (father side)</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>amca</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>عمو</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>uncle (mother side)</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>dayı</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>دایی</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>cousin</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>kuzen</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><FONT color=#ffff33><STRONG>پسرعمو</STRONG><STRONG>،</STRONG><STRONG> عمو زاده</STRONG></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>father-in-law</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>kayınbaba -kayınpeder</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><FONT color=#ffff33><STRONG>پدر</STRONG> <STRONG>شوهر</STRONG></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>mother-in-law</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>kaynana - ayınvalide</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>مادر شوهر</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>sister-in-law</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>baldız</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P dir=rtl><STRONG><FONT color=#ffff33>خواهر شوهر</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#ffff33></FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>sister-in-law's husband</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>bacanak</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>برادر شوهر</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#ffff33></FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>son-in-law</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>damat</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>داماد</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>daughter-in-law</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>gelin</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>عروس</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>brother-in-law</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>enişte</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>برادر شوهر</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>grandson, granddaughter, grandchild</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>torun</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>نوه</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>twin</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>ikiz</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>دوقلو</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>twin brother</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>ikiz kardeş</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>برادر دوقلو</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>twin sister</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>ikiz kardeş</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>خواهر دوقلو</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>wife</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>eş, hanım, karı</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><FONT color=#ffff33><STRONG>زن</STRONG><STRONG>،</STRONG><STRONG> خانم</STRONG></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>husband</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>koca</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>شوهر</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>step mother</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>üvey anne</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>ناپدری/زن پدر</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD width=163> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>step father</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=158> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>üvey baba</FONT></STRONG></P></TD> <TD width=144> <P><STRONG><FONT color=#ffff33>/شوهر مادر یا نامادری</FONT></STRONG></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> text/html 2012-12-26T19:37:32+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm اعضای بدن به زبان استانبولی http://english-world.mihanblog.com/post/127 <TABLE border=1 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>boğaz</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><EM><FONT color=#ffff33 size=4>گلو</FONT></EM></P></TD> <TD width=182> <P><FONT color=#ffff33 size=4></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>neck</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>boyun</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><EM><FONT color=#ffff33 size=4>گردن</FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>eyelash</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>kirpik</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><FONT size=4><FONT color=#ffff33><EM>مژه</EM><EM> ،مژگان</EM></FONT></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>eyelid</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>göz kapağı/</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><FONT size=4><FONT color=#ffff33><EM>پلک چشم</EM><EM> ،جفن</EM></FONT></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>eyebrow</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>kaş/کاش</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><EM><FONT color=#ffff33 size=4>ابرو</FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>forehead</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>alın</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><EM><FONT color=#ffff33 size=4>پیشانى</FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>temple</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>şakak/شاکاک</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><FONT size=4><FONT color=#ffff33><EM>گیج گاه ،</EM><EM> شقیقه</EM></FONT></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>wrist</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>bilek - kol bileği/کولبیله ئی</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><FONT size=4><FONT color=#ffff33><EM>مچ</EM><EM> دست</EM></FONT></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>ankle</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>ayak bileği</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><FONT size=4><FONT color=#ffff33><EM>قوزک</EM><EM> پا</EM></FONT></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>heel</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>topuk</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><EM><FONT color=#ffff33 size=4>پاشنه</FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>elbow</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>dirsek</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><EM><FONT color=#ffff33 size=4>زانو،دسته</FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>knee</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>diz</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><EM><FONT color=#ffff33 size=4>زانویى</FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>lip</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>dudak</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><EM><FONT color=#ffff33 size=4>لب</FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>moustache</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>bıyık</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><EM><FONT color=#ffff33 size=4>سبیل</FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>beard</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>sakal</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><EM><FONT color=#ffff33 size=4>ریش</FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>shoulder</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>omuz</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><EM><FONT color=#ffff33 size=4>شانه</FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>waist</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>bel</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><EM><FONT color=#ffff33 size=4>کمر</FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>toe</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>ayak başparmağı</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><FONT size=4><FONT color=#ffff33><EM>انگشت</EM><EM> پا</EM></FONT></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>abdomen</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>karın</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><EM><FONT color=#ffff33 size=4>شکم</FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>heart</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>kalp</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><EM><FONT color=#ffff33 size=4>قلب</FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>lung</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>akciğer /آک جیئر</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><FONT size=4><FONT color=#ffff33><EM>ریه ،،جگر</EM><EM> سفید،شش</EM></FONT></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>liver</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>karaciğer /کارا جیئر</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><FONT size=4><FONT color=#ffff33><EM>جگر</EM><EM> سیاه</EM></FONT></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>kidney</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>böbrek</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><EM><FONT color=#ffff33 size=4>کلیه</FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>stomach</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>mide</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><EM><FONT color=#ffff33 size=4>معده</FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>vein</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>damar - toplardamar</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><FONT size=4><FONT color=#ffff33><EM>رگه ،</EM><EM> سیاهرگ</EM></FONT></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>blood</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>kan</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><EM><FONT color=#ffff33 size=4>خون</FONT></EM></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>brain</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=205> <P><FONT color=#ffff33 size=4>beyin</FONT></P></TD> <TD vAlign=top width=182> <P><EM><FONT color=#ffff33 size=4>مغز</FONT></EM></P></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2012-12-26T18:06:10+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm چرا زبان انگلیسی؟ http://english-world.mihanblog.com/post/125 <P align=justify><FONT size=3>چرا زبان انگلیسی؟ </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><BR><FONT size=3>زبان توسعه یافته ترین ابزار فکری است که برای برقراری ارتباط بین انسانها و جوامع انسانی به کار گرفته می شود. گرچه با ابزارهای دیگری مانند علایم، بازیها و هنرهای بصری همچون نقاشی و مجسمه سازی نیز می توان ارتباط برقرار نمود، اما انتقال مفاهیم پیچیده ذهنی به ساده ترین و کامل ترین شکل ممکن فقط از طریق زبان نوشتاری و گفتاری ممکن است. <BR>اما جمعیت کره زمین به زبانهای مختلفی صحبت می کنند، زبانهایی که هرکدام به گوش دیگری غریب می آیند. طی سالیان اخیر به دلایل مختلف علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، زبان انگلیسی تبدیل به وسیله ارتباط مردمانی از فرهنگها و ملیت های متفاوت شده است. امروزه زبان انگلیسی درفعالیتهای مالی، تجاری، آموزشی، پژوهشی وعلمی سراسر جهان به عنوان ابزار اصلی انتقال مفاهیم به کارگرفته می شود، البته زبانهای دیگر نیز در برخی موارد نقشی کلیدی ایفا می کنند. <BR>در دنیای امروز، اگر بخواهید در رشته پزشکی تحصیل کنید یا مدیری موفق باشید، دانستن زبان انگلیسی برایتان یک ضرورت به شمار می آید چرا که در آن صورت می توانید درتجربیاتی که دیگرمردم دنیا بدست آورده اند سهیم شوید و در ارتباطی تنگاتنگ با آنان، دانش خود را به روز نگه دارید. <BR>علاوه بر آن، دردنیایی که پیشرفت وسایل ارتباط جمعی رفته رفته آن را به دهکده ای فرضی بدل می کند ،نیاز به زبانی مشترک برای برقراری ارتباط و پیشبرد اهداف علمی-اجتماعی بشر، بیش از پیش احساس می شود. بنابراین یادگیری زبان انگلیسی که خواهی نخواهی به زبان ارتباط مردم دنیا بدل شده است دراولویت کاری تاجران، دانش پژوهان و ... قرارمی گیرد. <BR>البته منظور از یادگیری، کسب تواناییهای لازم به اندازه سخن پردازانی مانند شکسپیرومیلتن نیست بلکه تا حدی است که بتوان دریافت کدام واژه چه مفهومی میتواند داشته باشد. <BR>در حال حاضر انگلیسی، زبان مادری بیش از ۳۴۰ میلیون شهروند بریتانیایی، آمریکایی، کانادایی و استرالیایی است. علاوه برآن، به دلیل نفوذ نظامی، اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی دولت انگلیس در سده های هجدهم و نوزدهم میلادی وهمچنین نفوذ فرهنگی و رسانه ای آمریکا درسده بیستم و بیست و یکم، تعداد ۶۰۰ میلیون نفر نیز زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم خود به کار می برند. میلیونها نفر دیگر در سراسر جهان در حال یاد گیری این زبان می باشند تا بخشی از نیازهای علمی-فرهنگی خود را در جوامع انسانی به شدت در هم تنیده امروزی رفع نمایند. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><BR><FONT size=3>● برای یادگیری زبان انگلیسی از کجا باید شروع کرد؟ </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><BR><FONT size=3>نقطه آغازکجاست؟ چه مطالبی را باید خواند؟ و با چه روشی؟ اینها پرسشهایی هستند که معمولا زبان آموزان پاسخ ساده ای برای آنها پیدا نمی کنند. <BR>به گفته بسیاری از زبان شناسان، زبان یک مهارت است که برای یادگیری آن باید تمرین زیادی کرد. از آنجا که فرایند یادگیری زبان بسیار کند است، این تمرین باید متناوب، مستمر و طولانی باشد در غیراین صورت اثر بخشی آن کم می شود. اما منظورم از متناوب، مستمر وطولانی چیست؟ <BR>تناوب یعنی مطالعه حجم محدودی از مواد درسی در فاصله های معین که در مورد زبان انگلیسی سه تا شش روز در هفته توصیه می شود. استمرار یعنی تکرار این مطالعه بدون تعطیلی. متاسفانه اغلب زبان آموزان پس از مدتی مطالعه خسته شده و به خود استراحت چند هفته ای یا چند ماهه می دهند که این امر در فرایند یادگیری تاثیر منفی می گذارد. و طولانی بودن یعنی این تناوب و استمرار باید تا مدتها ادامه پیدا کند. به عبارت دیگر، زبان آموز نباید انتظار داشته باشد که در مدت کوتاهی، مثلا چند هفته یا حتی چند ماه، همه توقعاتش برآورده شود زیرا همانطور که قبلا اشاره شد فرایند یادگیری زبان کند بوده و نیازمند مدت زمانی در حدود دوسال است. البته این زمان کاملا تقریبی است و بسته به میزان تمرین روزانه، روش مطالعه و مواد درسی تغییر می کند. به طور خلاصه باید گفت که قانون طلایی یادگیری زبان مطالعه حجم کمی از مطالب در فاصله زمانی معین اما مداوم است. <BR>اما اینکه مواد درسی چه باشند یا روشهای مطالعه چگونه باشند احتیاج به بحثی طولانی دارد که سعی می کنم کلیات آنرا در این نوشته مطرح نمایم. <BR>نکته ای که معمولا زبان آموزان به آن توجهی ندارند این است که زبان انگلیسی را به چه منظور فرا می گیرند؟ آیا تاکید آنها بر کسب مهارتهای گفتاری است یا مهارتهای نوشتاری یا هر دوی آنها؟ هدف آنها هرچه باشد ذکر یک نکته بسیار پر اهمیت است: تا زمانی که نمی توانید گفته های یک انگلیسی زبان را درک کرده و به او پاسخی مناسب دهید، فرایند یادگیری زبان در ذهن شما کامل نشده است. به عبارت ساده تر، زمانی زبان انگلیسی را یادگرفته اید که بتوانید ارتباط گفتاری و نوشتاری معناداری با یک انگلیسی زبان برقرار کنید. این یعنی درک کامل واژه ها، اصطلاحها و لهجه ها با همان سرعتی که معمولا انگلیسی زبانها صحبت می کنند. <BR>پس می بینیم که یادگیری یک زبان به آن آسانی که در برخی آگهی ها ادعا می شود، نیست. به همین دلیل فراگیری زبانهای مختلف، در سنین کودکی و نوجوانی توصیه می شود تا حافظه قوی و زمان کافی برای یادگیری وجود داشته باشد. با این همه، چنانچه زبان آموز قانون طلایی را رعایت کند حتما به نتیجه ای مطلوب خواهد رسید. <BR>▪ نکات کلی در مورد مواد درسی و روش مطالعه: <BR>ـ مطالبی را انتخاب کنید که مناسب با سطح دانشتان باشد. یعنی نکات دستوری و تعداد واژه های متن انتخابی آنقدرساده نباشد تا انگیزه مطالعه را ازدست بدهید و یا زیاد مشکل نباشد تا از رجوع مکرر به کتابهای دستور یا فرهنگ واژه ها خسته شوید. <BR>ـ تا آنجا که ممکن است مطالبی را بخوانید که نوارهای شنیداری آنها نیز در دسترس باشد. یعنی آنچه را می خوانید، بشنوید. <BR>ـ هرگز واژه ها را خارج از متن حفظ نکنید. سعی کنید هر واژه یا اصطلاح را درون متن فهمیده و به خاطر بسپارید. زیرا ممکن است معنی بسیاری از واژه ها بسته به موضوع متن و نحوه قرارگرفتن آنها درجمله تغییر کند. درضمن، مطالعه واژه ها درون یک متن سبب می شود تا مغز رابطه ای منطقی و معنادار بین کلمات ایجاد کرده و آنها را بهتر به خاطر بسپارد. <BR>ـ برای یافتن معنی واژه ها از فرهنگ های تک زبانه ای استفاده کنید که واژه را توضیح داده و مثال می آورد. <BR>ـ از هر دو ورودی ذهنتان یعنی گوشها و چشمها به خوبی استفاده کنید. گوش کردن و خواندن هر دو به یک میزان در یادگیری تاثیر می گذارند. <BR>ـ هر روز یک اصطلاح یا ضرب المثل را به خاطر بسپارید. <BR>ـ به انگلیسی فکر کنید و صحبت کنید. این کار در ابتدا مشکل به نظر می رسد ولی رفته رفته با وسعت دایره واژگانی تان آسانتر می شود. <BR>ـ هر مطلبی را با هر موضوعی با شرط اینکه متناسب با دانش شما باشد، مطالعه کنید. شاید برای شروع، مطالعه داستانهای ساده شده (simplified stories) که بر اساس آسانی و دشواری سطح بندی شده اند، مناسب باشد. <BR>انگلیسی در سراسر دنیا تحت شرایط مختلفی تدریس می شود. بیشتر زبان آموزان زبان انگلیسی در یادگیری آن مشکلاتی دارند. اکثر مشکلاتی که زبان آموزان با آنها مواجهند ، در نتیجه میزان تفاوت زبان مادری آنها با انگلیسی است. برای مثال یک متکلم بومی چینی ممکن است با مشکلات بیشتری مواجه شود تا یک متکلم بومی آلمانی. فراگیران زبان اغلب مرتکب اشتباهات تلفظی و ترکیبی می شوند، علی رغم این که این اشتباهات ناشی از دخالت زبان اولشان (L۱) است. این مداخله بعنوان تداخل زبان اول (زبان مادری ) شناخته شده است. در حالی که زبان انگلیسی پیچیده تر از خیلی از زبان های اصلی نمی باشد اما این زبان چندین خصوصیت دارد که برای زبان آموزان ایجاد اشکال می کند. <BR>صداهای صامت، مصوت و هجاها در تلفظ، شمار زیاد زمان ها، کاربدهای افعال کمکی، افعال معین، اصطلاحات و حروف تعریف در حیطه دستور زبان (گرامر) باعث خیلی از مشکلات برای زبان آموزان شده است. <BR>این واقعیت که ایالات متحده و انگلستان دو موتور اصلی این زبانند و مقوله ها را با اصطلاحات متفاوتی توصیف می کنند و بیشتر اختصارهایی که در حیطه آموزش و یادگیری زبان انگلیسی استفاده می شوند ممکن است گیج کننده باشند. <BR>اکثر کسانی که در دوران مدرسه از زبان انگلیسی استفاده ای نمی‌برند به علت ناآگاهی از اهمیت آن است. همین افراد وقتی وارد دانشگاه می‌شوند و می‌بینند که زبان علم دنیا و اینترنت و رسانه ها انگلیسی است، بیشتر انگیزه برای یادگیری زبان دارند. برخی به دنبال آموختن می‌روند و برخی دیگر به همین شکل فارغ‌التحصیل می‌شوند. بسیاری از دانشجویان، حتی در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری درس را تمام می‌کنند بدون آنکه توانایی ترجمه حتی یک متن انگلیسی ساده را داشته باشند چه برسد به متون تخصصی. و همان‌ها می‌شوند استاد دانشگاه‌. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><BR><FONT size=3>● یادگیری زبان انگلیسی و تاثیر آن در تحصیل </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><BR><FONT size=3>امروزه یادگیری زبان انگلیسی یک ضرورت انکار ناپذیر است چراکه زبان انگلیسی، زبان علم است و آموزش رشته‌های مختلف در سطوح عالی و تولیدعلم به زبان انگلیسی صورت می گیرد. <BR>با افزایش روند جهانی سازی ارتباطات بین المللی، برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی، تجارت جهانی و آموزش علوم جدید همگی به زبان انگلیسی صورت می‌گیرند و عدم آشنایی با این زبان برابر با عدم زندگی در دنیای مدرن امروزی است <BR>زبان انگلیسی از زبانهای زنده و بین المللی دنیاست که پر طرفدار ترین زبان مکالمه ای دنیا است. <BR>زبان بین المللی جهان هم زبان انگلیسی است به دلیل یادگیری آسان و روان و آسان بودن در به کار بردن این زبان در مکالمه که زبان انگلیسی را به زبانهای دیگر جهان متمایز تر میکند. <BR>تذکر: قابل به ذکر است که زبان انگلیسی بسیار فرار است و اگر هر چند وقت یک بار تمرین نکنیم از یادمان میرود بخاطر همین هر هفته باید وقتی را برای تمرین کردن زبان انگلیسی در نظر بگیریم و تمریهایی را انجام بدهیم ومعلم انگلیسی ما هم میگوید: زبان انگلیسی به یک yesو no خلاصه نمیشود و باید برای فراگیری آن تلاش کرد. </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><BR><FONT size=3>● سخنی درباره زبان انگلیسی از امام خمینی (ره):</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><BR><FONT size=3>پیشتر به زبان (خارجی) احتیاج نبود. امروز احتیاج است. باید زبان های زندهء دنیا جزء برنامهء تبلیغات مدارس باشد.... .امروز مثل دیروز نیست که صدای ما از ایران بیرون نمیرفت امروز مامیتوانیم در ایران باشیم و در همه جای دنیا با زبان دیگری تبلیغ کنیم. <BR>این رو هم بگم همونطوری که در اول گفتم اولین چیزی که یادگیری این درس را آسان مکند پشتکارو تمرین و اراده است. <BR>امروزه این زبان بین المللی در تمام رشته ها کاربرد مهمی دارد کا میپوتر که زبان آن نیز انگلیسی است نیاز به یادگیری زبان انگلیسی دارد تا با دستورات و خطاهای آن آشنا شویم. <BR>اگر بتوانیم زبان انگلیسی در همان پایه از تحصیل خود قوی کنیم و نکات دستوری و گرامر آن را یاد بگیریم مطمنا در ادامه تحصیل و همینطور در رشته مورد نظر موفق خواهیم بود . <BR>از بحث هایی که شده می فهمیم که زبان انگلیسی تاثیر مستقیم در ادامه تحصیل دارد و برا ی یاد گیری هر چه بهتر این زبان باید تلاش کرد و مدارس و دانشگاه ها باید در این راه به دانش اموزان کمک کنند تا با هر چه بهتر آموزش این زبان ونحوه یادگیری گامی موثردر عرصه آموزش زبان انگلیسی رواج دهندو همینطور خانواده ها با حمایت فرزندان خود و کلاسهای موجود در این زمینه این زبان را در فرزندان خود تقویت نمایند.</FONT></P> <P align=justify><BR>&nbsp;</P> text/html 2012-12-26T15:29:15+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm Video Lectures + Video Courses http://english-world.mihanblog.com/post/124 <P style="TEXT-ALIGN: left; DIRECTION: ltr" align=center><IMG border=0 hspace=0 alt=www.learnerstv.com align=baseline src="http://zaaban.persiangig.com/headerpic4.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; DIRECTION: ltr" align=justify>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: left; DIRECTION: ltr" align=center><A href="http://www.learnerstv.com"><FONT size=7>www.learnerstv.com</FONT></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; DIRECTION: ltr" align=justify><FONT size=2>This is a comprehensive site providing thousands of downloadable Video lectures, Live Online Tests,etc in the fields of Biology, Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science, Engineering, Medicine, Management and Accounting, Dentistry, Nursing, Psychology, History, Language Training, Literature, Law, Economics, Philosophy,Astronomy, Political Science etc FREE to its visitors... This site provides free video and audio lectures of whole courses conducted by faculty from reputed universities around the world. Science Animations provide students with fun and innovative ways of learning. Free live timed online tests with instant feedback and explanations will help you refine your test taking skills. Most of the materials offered are licensed by the respective institutes under a Creative Commons License.</FONT></P> <H1 style="TEXT-ALIGN: left; DIRECTION: ltr" align=justify>Free Video lecture Courses</H1> <P style="TEXT-ALIGN: left; DIRECTION: ltr" class=rightTxt2 align=justify><FONT size=2>Free Video Lecture Courses are offered by reputed universities and faculty on variety of subjects.<BR></FONT><A href="http://www.learnerstv.com/Free-Physics-video-lecture-courses.htm"><U><FONT size=2>Physics Video lecture courses</FONT></U></A><BR><A href="http://www.learnerstv.com/Free-Chemistry-video-lecture-courses.htm"><U><FONT size=2>Chemistry Video lecture courses</FONT></U></A><BR><A href="http://www.learnerstv.com/Free-Maths-video-lecture-courses.htm"><U><FONT size=2>Maths and Statistics Video lecture courses</FONT></U></A><BR><A href="http://www.learnerstv.com/Free-Biology-video-lecture-courses.htm"><U><FONT size=2>Biology Video lecture courses</FONT></U></A><BR><A href="http://www.learnerstv.com/Free-Medical-video-lecture-courses.htm"><U><FONT size=2>Medical Video lecture courses</FONT></U></A><BR><A href="http://www.learnerstv.com/Free-Computer-Science-video-lecture-courses.htm"><U><FONT size=2>Computer Science Video lecture courses</FONT></U></A><BR><A href="http://www.learnerstv.com/Free-Engineering-video-lecture-courses.htm"><U><FONT size=2>Engineering Video lecture courses</FONT></U></A><BR><A href="http://www.learnerstv.com/Free-Management-video-lecture-courses.htm"><U><FONT size=2>Accounting and Mangement Video lecture courses</FONT></U></A><BR><A href="http://www.learnerstv.com/Free-Dental-video-lecture-courses.htm"><U><FONT size=2>Dentistry Video lecture courses</FONT></U></A><BR><A href="http://www.learnerstv.com/Free-Nursing-video-lecture-courses.htm"><U><FONT size=2>Nursing Video lecture courses</FONT></U></A><BR><A href="http://www.learnerstv.com/Free-Psychology-video-lecture-courses.htm"><U><FONT size=2>Psychology Video lecture courses</FONT></U></A><BR><A href="http://www.learnerstv.com/Free-History-video-lecture-courses.htm"><U><FONT size=2>History Video lecture courses</FONT></U></A><BR><A href="http://www.learnerstv.com/Free-Language-video-lecture-courses.htm"><U><STRONG><FONT color=#ffff33 size=2>Language Training Video lecture courses</FONT></STRONG></U></A><BR><A href="http://www.learnerstv.com/Free-Literature-video-lecture-courses.htm"><U><STRONG><FONT color=#ffff33 size=2>Literature Video lecture courses</FONT></STRONG></U></A><BR><A href="http://www.learnerstv.com/Free-Law-video-lecture-courses.htm"><U><FONT size=2>Law Video lecture courses</FONT></U></A><BR><A href="http://www.learnerstv.com/Free-Economics-video-lecture-courses.htm"><U><FONT size=2>Economics Video lecture courses</FONT></U></A><BR><A href="http://www.learnerstv.com/Free-Philosophy-video-lecture-courses.htm"><U><FONT size=2>Philosophy Video lecture courses</FONT></U></A><BR><A href="http://www.learnerstv.com/Free-Communication-video-lecture-courses.htm"><U><FONT size=2>Communication Video lecture courses</FONT></U></A><BR><A href="http://www.learnerstv.com/Free-Astronomy-video-lecture-courses.htm"><U><FONT size=2>Astronomy Video lecture courses</FONT></U></A><BR><A href="http://www.learnerstv.com/Free-Political-Science-video-lecture-courses.htm"><U><FONT size=2>Political Science Video lecture courses</FONT></U></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; DIRECTION: ltr" class=rightTxt2 align=center><FONT style="DIRECTION: rtl" color=#ffff33 size=4>**Included in My English Treasure Package**</FONT></P> text/html 2012-12-25T17:53:05+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm English-Speaking Countries http://english-world.mihanblog.com/post/123 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>کشورهای انگلیسی‌زبان کشورهایی هستند که زبان انگلیسی پرکاربردترین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>زبان بین مردمانشان، یا زبان رسمی اول کشورشان است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4>.<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#000000><FONT size=4><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>کشورهای انگلیسی‌زبان</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>کشورهایی هستند که</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><A title="زبان انگلیسی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>زبان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>انگلیسی</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>پرکاربردترین زبان بین مردمانشان، یا زبان رسمی اول کشورشان است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>برخی از کشورهای انگلیسی‌زبان این کشورها هستند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>:<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><A title=انگلستان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA>انگلستان</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><A title=اسکاتلند href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA>اسکاتلند</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><A title=ایرلند href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA>ایرلند</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> )</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>شمالی و جنوبی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>( <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><A title=آمریکا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA>آمریکا</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><A title=کانادا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA>کانادا</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><A title=استرالیا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA>استرالیا</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><A title=نیوزیلند href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA>نیوزیلند</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>کشورها و</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><A title="مناطق فرادریایی بریتانیا (Seite nicht vorhanden)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>مناطقی</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>که انگلیسی زبان بومی بخش بزرگی از جمعیت است</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>:</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><A title=آفریقا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>آفریقا</FONT></SPAN></A><SPAN lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>: </FONT></SPAN><A title=نیجریه href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>نیجریه</FONT></SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=موریس href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>موریس</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title="سینت هلینا" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%AA_%D9%87%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A7"><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>سینت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>هلینا</SPAN></FONT></FONT></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title="آفریقای جنوبی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C"><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>آفریقای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>جنوبی</SPAN></FONT></FONT></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><A title="قاره آمریکا" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>قاره آمریکا</FONT></SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000 size=4> </FONT></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT color=#000000 size=4>: </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><A title="آنتیگوا و باربودا" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%A7_%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7"><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA>آنتیگوا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA>و باربودا</SPAN></FONT></FONT></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title="آنتیل هلند" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF"><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>آنتیل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>هلند</SPAN></FONT></FONT></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000 size=4> (</FONT><A title="سابا (Seite nicht vorhanden)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>سابا</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000 size=4>, </FONT><A title="سینت یوستیشس" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%AA_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D8%B3"><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>سینت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>یوستیشس</SPAN></FONT></FONT></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000 size=4>, </FONT><A title="سینت مارتن" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86"><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>سینت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>مارتن</SPAN></FONT></FONT></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4>) <B>·</B></FONT></FONT><A title=آنگویلا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>آنگویلا</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title="ایالات متحده آمریکا" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7"><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>ایالات</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>متحده</SPAN></FONT></FONT></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=باربادوس href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B3"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>باربادوس</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=باهاما href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>باهاما</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=برمودا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>برمودا</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=بلیز href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B2"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>بلیز</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title="ترینیداد و توباگو" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%AF%D9%88"><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>ترینیداد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>و توباگو</SPAN></FONT></FONT></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=جامائیکا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C%DA%A9%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>جامائیکا</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title="جزایر تورکس و کایکوس" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B3_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B3"><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>جزایر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>تورکس و کایکوس</SPAN></FONT></FONT></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title="جزایر فالکلند" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%D9%86%D8%AF"><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>جزایر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>فالکلند</SPAN></FONT></FONT></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title="جزایر کیمن" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%DB%8C%D9%85%D9%86"><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>جزایر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>کیمن</SPAN></FONT></FONT></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=دومینیکا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>دومینیکا</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title="سنت کیتس و نویس" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%B3_%D9%88_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3"><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>سنت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>کیتس و نویس</SPAN></FONT></FONT></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title="سنت لوسیا" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7"><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>سنت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>لوسیا</SPAN></FONT></FONT></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title="سنت وینسنت و گرنادین‌ها" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7"><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>سنت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>وینسنت و گرنادین‌ها</SPAN></FONT></FONT></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=کانادا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>کانادا</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=گرنادا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>گرنادا</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=گویان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>گویان</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=مونتسرات href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AA"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>مونتسرات</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title="جزایر ویرجین ایالات متحده" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87"><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>ویرجین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>ایالات متحده</SPAN></FONT></FONT></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title="جزایر ویرجین بریتانیا" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7"><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>ویرجین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>بریتانیا</SPAN></FONT></FONT></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><A title=آسیا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>آسیا</FONT></SPAN></A><SPAN lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>: </FONT></SPAN><A title=فیلیپین href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>فیلیپین</FONT></SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000 size=4> ·</FONT><A title=سنگاپور href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>سنگاپور</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000 size=4> ·</FONT><A title="هنگ کنگ" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF"><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>هنگ</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>کنگ</SPAN></FONT></FONT></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>اروپا:</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><A title=ایرلند href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>ایرلند</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> ·<A title=بریتانیا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>بریتانیا</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> ·<A title="جبل طارق" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>جبل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>طارق</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> ·<A title=جرزی href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%B2%DB%8C"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>جرزی</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> ·<A title="جزیره من" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>جزیره</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>من</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> ·<A title=گرنزی href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%B2%DB%8C"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>گرنزی</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> ·<A title="مالت (کشور)" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA_%28%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%29"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>مالت</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#000000><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اقیانوسیه: </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><A title=استرالیا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA>استرالیا</SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> ·<A title=پالائو href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%88"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>پالائو</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> ·<A title="جزایر مارشال" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>جزایر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>مارشال</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> ·<A title="ایالات فدرال میکرونزی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>میکرونزی</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> ·<A title=نائورو href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B1%D9%88"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>نائورو</SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> ·<A title=نیوزیلند href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA>نیوزیلند</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#000000><FONT size=4><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>مناطقی که انگلیسی، زبان رسمی است ولی اکثریت جمعیت</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>به آن سخن نمی‌گویند:<o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><A title=آفریقا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>آفریقا</FONT></SPAN></A><SPAN lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>: </FONT></SPAN><A title=بوتسوانا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>بوتسوانا</FONT></SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=کامرون href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>کامرون</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=غنا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>غنا</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=کنیا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>کنیا</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=لسوتو href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AA%D9%88"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>لسوتو</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=لیبریا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>لیبریا</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=ماداگاسکار href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>ماداگاسکار</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=مالاوی href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>مالاوی</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=نامیبیا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>نامیبیا</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=رواندا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>رواندا</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=سیرالئون href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>سیرالئون</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=سودان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>سودان</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=سوازیلند href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>سوازیلند</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=تانزانیا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>تانزانیا</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=اوگاندا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>اوگاندا</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=زامبیا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>زامبیا</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=زیمبابوه href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>زیمبابوه</FONT></SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><A title="قاره آمریکا" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>قاره آمریکا</FONT></SPAN></A><SPAN lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>: </FONT></SPAN><A title=پورتوریکو href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>پورتوریکو</FONT></SPAN></A><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><A title=آسیا href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>آسیا</FONT></SPAN></A><SPAN lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>: </FONT></SPAN><A title=هند href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>هند</FONT></SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000 size=4> <B>·</B> </FONT><A title=مالزی href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>مالزی</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title=پاکستان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>پاکستان</FONT></SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><A title=اقیانوسیه href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>اقیانوسیه</FONT></SPAN></A><SPAN lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>: </FONT></SPAN><A title=فیجی href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%AC%DB%8C"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>فیجی</FONT></SPAN></A></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title="پاپوآ گینه نو" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%A2_%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%86%D9%88"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>پاپوآ گینه نو</FONT></SPAN></A><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=4> <B>·</B></FONT></FONT><A title="جزایر سلیمان" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#000000 size=4>جزایر سلیمان</FONT></SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P><FONT color=#000000 size=4></FONT>&nbsp;</P> text/html 2012-12-25T13:30:49+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm مكالمه: (آنچه زبان آموز سر كلاس زبان میگوید) http://english-world.mihanblog.com/post/121 <div style="direction:ltr;text-align:left"><P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3>I'm sorry I'm late<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>عذر میخوام که دیر اومدم</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3>.....................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>I'm sorry but I have to miss the next session <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>متاسفم اما مجبورم جلسه بعد غیبت کنم</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3>..........................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>I'm sorry I don't get it <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>متاسفم من متوجه نمیشم</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3>.........................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>I'm awfully sorry but i have not done my homework <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>خیلی عذر میخوام تکلیفم را انجام نداده ام</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>.......................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>I'm done <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>کارم تمام شد</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3>..........................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>we are on page 20 <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>صفحه </SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>۲۰</SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=FA> </SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>هستیم</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3>..........................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>We have done our workbook up to page 15 <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>کتاب تمرینات را تا صفحه </SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>۱۵</SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=FA> </SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>انجام دادیم</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3>..........................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>I was 1 minute late . Did you mark me absent ? <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>من </SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>۱۵</SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=FA> </SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>دقیقه غیبت داشتم برام غیبت زدید؟</SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>................................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>This class does not suit my time <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>این کلاس به وقت من نمیخوره</SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>...........................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>My English class coincides with my university classes <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>کلاس زبانم با کلاسهای دانشگاهم هم زمان است</SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>..........................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>It's on the tip of my tongue <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>نوک زبانم است</SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>........................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>The bell has gone <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>زنگ خورده</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3>.........................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>May i come in? <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>اجازه هست داخل شوم ؟</SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>..........................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>Could you repeat it please? <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>لطفا تکرار کنید</SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>..........................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>Could i have a word with you?<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>میتونم با شما صحبت کنم؟</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3>............................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>Could you explain it little more? <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>لطفا کمی بیشتر توضیح دهید</SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>.........................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>Would you mind writing it on the blackboard <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>میشه انرا روی تخته بنویسید ؟</SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>.......................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>Can i have your opinion about my composition <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>میتونم نظرتون رو راجع به انشام بدونم؟</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3>.................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>Should i hand in my homework now?<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>تکالیفم را الان تحویل بدم؟</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3>...................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>Shall i read? <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>بخوانم؟</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3>.........................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>Will you mark me absent if I'm ten minutes late?<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>اگه ده دقیقه تاخیر کنم برام غیبت میزنید؟</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3>.........................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>What are we supposed to do for next session ?<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>برای جلسه بعد چیکار باید بکنیم؟</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3>......................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>Will you enter my name on your list please? <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT style="DIRECTION: ltr" size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>لطفا اسم مرا در لیست خود وارد کنید</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>?<o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>.........................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>Could i leave a class a little earlier today? <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>میتونم امروز کمی زودتر کلاس را ترک کنم؟</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3>.......................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>Will you excuse me for a minute? <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><FONT size=3><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" dir=rtl lang=AR-SA>به من یک دقیقه اجازه مرخصی میدهید؟</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3>.............................<o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=left><SPAN class=usercontent><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-language: EN" lang=EN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>I'm sorry for being absent last session. i was on a trip <o:p></o:p></FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=left><SPAN style="DIRECTION: ltr" class=usercontent><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-ansi-language: EN; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>به خاطر غیبت جلسه قبل عذر میخوام مسافرت بودم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-ansi-language: EN; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-language: EN-US" lang=EN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></SPAN></P></div> text/html 2012-12-25T08:04:08+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm Beautiful sentences http://english-world.mihanblog.com/post/120 <P align=center><IMG style="WIDTH: 509px; HEIGHT: 331px" border=0 hspace=0 alt="nice sentence" align=baseline src="http://myenglishtreasure.rozup.ir/44.png" width=711 height=340></P> text/html 2012-12-15T12:50:26+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm Exaxt MA Sources with assigned Chapters - TEFL http://english-world.mihanblog.com/post/119 <FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpFirst align=center><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </EM></o:p></SPAN><B><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM>Teaching Methodolgy<o:p></o:p></EM></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM>1- Principles of Language Teaching and Learning. Douglas H. Brown<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>1-2 (P. 24-48)-3 (P. 54-76)-4 (P. 86-110)-5-6-7-8-9-10<o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM>2- Developing Second Language Skills. Kenneth Chastain<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>2-4-5-6-7-8-9-10-11<o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM>3- Approaches and Methods in Language 2Teaching. Richards &amp; Rodgers&nbsp;</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19<o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM>4- Techniques and Principles in Language Teaching. D. Larsen Freeman&nbsp;<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN>2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12<o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN><EM>5- Teaching by Principles by H.D.Brown <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>2-3-4-5-8-9-11-12-15-16-17-18-19-20<o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM>6- Celce-Murcia M (ed) (2001) Teaching English as a Second or Foreign Language (3rd ed.)&nbsp;<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN>Notice: Only the following pages are required: (3-11) (13-28) (303-318) (359-366) (chapters 1 and 2 and Unit IV (only the first chapter)<o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN><EM>7- Psychology For Language Teachers (CUP) Marion Williams &amp; Robert Burden&nbsp;<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN><EM><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN>1-2-6-7 </EM></SPAN><SPAN><EM>(All the chapters)Recommended Texts for Linguistics Examination<o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM>8- Hossein Farhady &amp; Saber Delshad(2007) An Introduction to Methodology for TEFL/TESL(SAMT)</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM><o:p></o:p></EM></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=left><EM><SPAN><FONT face=Calibri>9- Second Language Teaching and Learning. D. Nunan&nbsp;<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN></FONT></SPAN></EM></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=left><EM><SPAN><FONT face=Calibri><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN>3-5-6-7-8-9-10-11<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>(</FONT>سال<FONT face=Calibri> 88 </FONT>حدود<FONT face=Calibri> 4 </FONT>سوال</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri>)<o:p></o:p></FONT></SPAN></EM></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN><EM>10- Second Language Acquisition / <U>ROD ELLIS</U> / Oxford University Press / 2003 </EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN><EM><o:p></o:p></EM></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-INDENT: -0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt 0.5in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; tab-stops: 22.7pt list .5in left 127.6pt 241.0pt 354.4pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><FONT face=Calibri><EM>11- Task-based Language Learning and Teaching. Rod Ellis&nbsp;<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></EM></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 13.5pt; TEXT-INDENT: -0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt 0.5in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; tab-stops: 22.7pt list .5in left 127.6pt 241.0pt 354.4pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><FONT face=Calibri><EM><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN>Notice: Only the Glossary at the end of the book is required. <o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal align=left><EM><SPAN><FONT face=Calibri>(</FONT>سال<FONT face=Calibri> 90 </FONT>حدود<FONT face=Calibri> 6 </FONT>الی<FONT face=Calibri> 8 </FONT>سوال</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri>)</FONT></SPAN></EM></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal align=left><EM><SPAN><FONT face=Calibri><o:p></o:p></FONT></SPAN></EM>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 12pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM>12- Understanding Language Teaching. Kumaravadivelu&nbsp;<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 12pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN>(Notice: Only chapter 8 is required, pages 161- 184)</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 12pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM><o:p></o:p></EM></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=left><FONT face=Calibri><EM><SPAN><STRONG>13-</STRONG> ELT - M. Rashtchi and A. Keyvanfar, ELT, <o:p></o:p></SPAN></EM></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=left><B><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><FONT face=Calibri><EM>Testing<o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpLast align=left><SPAN><EM>1- Testing Language Skills, From Theory to Practice. Farhadi, Jafarpour and Birjandi) </EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; tab-stops: 85.95pt" class=MsoNormalCxSpLast align=left><SPAN><EM>1-2-3-4-5-6-7-15-16<o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 1pt auto auto; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=f300CxSpFirst align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM style="DIRECTION: ltr">2-Testing English as a Second Language. D. Harris <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>11<o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 1pt auto auto; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=f300CxSpMiddle align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM>3- Language Assessment (H. Douglas Brown) 1-2-3-10<o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 1pt auto auto; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=f300CxSpMiddle align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM>4- Writing English Language Tests. J.B. Heaton</EM></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 1pt auto auto; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=f300CxSpMiddle align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM>&nbsp;<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>1-2-3-4-7-9-10 (P. 159-162)&amp;(P. 174-178)-11 (P. 174-182)<o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 1pt auto auto; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=f300CxSpLast align=left><SPAN><EM>5- A course in Language Testing. Jafarpour (Payame Noor) <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>1-2-3-4-5-6-12-14<o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=MsoNormalCxSpFirst align=left><SPAN><EM>6- Madsen. H. (1983). <SPAN class=f4101><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin">Techniques in Testing. </SPAN></SPAN>Oxford University Press. <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>1-2<o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=MsoNormalCxSpLast align=left><SPAN><EM>7- Communicative Language Testing. Weir <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>1-2-4<o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 1pt auto auto; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=f300CxSpFirst align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM>8- Testing for Language Teachers. A. Hughes <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>3-4-5-8<o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 1pt auto auto; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=f300CxSpLast align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM>9- Language Testing: a Concise Collection for Graduate Applicants. Birjandi, Bagheridoust, Mossalanejad <o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=MsoNormal align=left><FONT face=Calibri><SPAN><EM>10- Fundamental Consideration in Language Testing. Lyle F. Bachman&nbsp;<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN></EM></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=MsoNormal align=left><FONT face=Calibri><SPAN><EM>1-<B>2-</B>3-4-5-<B>6-7</B>-8</EM></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=MsoNormal align=left><FONT face=Calibri><SPAN><EM><o:p></o:p></EM></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 1pt 0pt 0in; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=f300 align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM>11- A Dictionary of Language Testing (2<SUP>nd </SUP>ed.). Seyyed Abbas Mousavi A Reference guide<o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=MsoNormalCxSpFirst align=left><SPAN><EM>12- James Dean Brown (2005) Testing In Language Programs&nbsp;<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=MsoNormalCxSpFirst align=left><SPAN><EM><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN>1-2 (P. 18-27)-3-4-5-6 (P. 114-127)-7-8<o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM>13- <SPAN style="LETTER-SPACING: 1.5pt">Birjandi, P., &amp; Mosalanejad, P. (2010).</SPAN></EM></SPAN><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM><SPAN style="LETTER-SPACING: 0.75pt">An overview of Testing and Assessment:</SPAN> From Theory to Practice.Tehran: Sepahan Publications.<o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=left> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM><o:p></o:p></EM></SPAN></P><B><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><FONT face=Calibri><EM>Linguistics&nbsp;<o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></B> <P></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal align=left><B><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><o:p><FONT face=Calibri><EM>&nbsp;</EM></FONT></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN><EM>1- The Study of Language. G. Yule<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN><EM><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN>1-2 (P. 8-12)-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-18-19-20</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN><EM><o:p></o:p></EM></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=left><FONT face=Calibri><SPAN><EM>2- Linguistics and Languages. Julia S. Falk<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></EM></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=left><FONT face=Calibri><SPAN><EM><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN>1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-22</EM></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=left><FONT face=Calibri><SPAN><EM><o:p></o:p></EM></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal align=left><FONT face=Calibri><SPAN><EM>3- An Introduction to Language. Fromkin and Rodman<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN></EM></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal align=left><FONT face=Calibri><SPAN><EM><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>1 (P. 4-17)-2-3 (P. 92-106)-4-5-6-7-8-9 (P. 369-376)-10-11-12 <o:p></o:p></EM></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM>4-Essential Introductory Linguisticts- Grover Hudson <o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=MsoNormalCxSpLast align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM>1 (P. 1-12)-2-3-4 (P. 227-231)-5-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-18-19-21-23-24-28 </EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=MsoNormalCxSpLast align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM><o:p></o:p></EM></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 1pt 1pt 0pt 0in; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=f110 align=left><EM><SPAN class=f0001><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin">5- Keshavarz, M.H. (1994). </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin">Contrastive Analysis and Error Analysis Rahnama Publications 1,2,3,4,5<o:p></o:p></SPAN></EM></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=MsoNormalCxSpFirst align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM>6- Teach Yourself Linguistics. J. Atichison </EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=MsoNormalCxSpFirst align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"></SPAN><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM>(All the chapters)Recommended Texts for Testing Examination</EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=MsoNormalCxSpFirst align=left><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin"><EM><o:p></o:p></EM></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal align=left><FONT face=Calibri><EM><SPAN>7- Parker F. and Riley K. (2005) Linguistics for Non-Linguists (fourth ed.)&nbsp;</SPAN></EM></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal align=left><FONT face=Calibri><EM><SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN>semantics pragmatics </EM></FONT><FONT face=Calibri><EM><SPAN style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin">(All the chapters especially chapters 2-5)</SPAN><o:p></o:p></EM></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN><EM>8- Chamsky's Universal Grammar . V. Cook 1-2-3-4<o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN><EM>9- Ziahosseiny <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>1,2,3,4,5,6,7<o:p></o:p></EM></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto auto 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto" class=MsoNormalCxSpMiddle align=right><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin">البته این منابع کامل نیست، بعدا منابع دقیق تخصصی و عمومی&nbsp;را تو یه پستی ارسال می کنم.&nbsp;&nbsp;</SPAN></I></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN dir=ltr><o:p><FONT size=3 face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2012-03-05T16:18:31+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm Falling In Love http://english-world.mihanblog.com/post/118 <P align=center><IMG style="WIDTH: 512px; HEIGHT: 376px" border=0 hspace=0 alt="Falling In Love Is Like Jumping Of A Building." align=baseline src="http://graphicdesignjunction.com/wp-content/uploads/2010/12/i-can-fly.jpg" width=485 height=420> </P> <P style="DIRECTION: ltr" align=left><FONT size=2 face="georgia,times new roman,times,serif">Falling In Love Is Like Jumping Of A Building.<BR>Your Brain Says<BR>Don't Do It! You Will Die!<BR>But Your Heart Says<BR>Don’t Worry, I Can Fly!</FONT> </P> <P style="DIRECTION: rtl" align=right>عاشق شدن مثل پریدن از یک ساختمانه,مغزت میگه نکن میمیریاااااااااااا! ولی قلبت میگه نگران نباش، میتونم پرواز کنم&nbsp;&nbsp;<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P> text/html 2011-08-28T17:04:48+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm 100 free short English stories for ESL learners http://english-world.mihanblog.com/post/117 <P style="DIRECTION: ltr" align=center><FONT color=#ffff00><FONT size=7><A title="" href="http://www.rong-chang.com/qa2/index.html" target=""><FONT color=#ffff00><FONT size=7>100 <I>free</I> short English stories for ESL learners</FONT><BR></FONT></A></FONT></FONT><FONT size=5>with listening, grammar, comprehension, dictation exercises, and crossword puzzles</FONT></P> text/html 2011-08-27T09:13:04+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm LOVE http://english-world.mihanblog.com/post/116 <P align=center><STRONG><FONT color=#ffff00 size=5>Those who cannot understand the power of LOVE, <A title="" href="http://s1.picofile.com/file/7106637953/Love.rar.html" target=_blank>watch</A> this&nbsp;video carefully&nbsp;</FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT size=2>password: </FONT><A href="http://www.mustafajangi.blogfa.com"><FONT size=2>www.mustafajangi.blogfa.com</FONT></A></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2011-08-25T08:14:47+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm IELTS Clip http://english-world.mihanblog.com/post/115 <P align=center>&nbsp;</P><FONT color=#ffff33 size=6 face=impact><A title="" href="http://ielts-house.com/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=580" target=""> <P align=center><FONT color=#ffff33 size=6 face=impact>پرتال دانلود فیلم آیلتس - IELTS Clip</FONT></P></A></FONT> text/html 2011-08-18T08:29:48+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm The Internet Picture Dictionary http://english-world.mihanblog.com/post/114 <P align=center><FONT color=#ff3300 size=5><FONT color=#ffff66>The Internet Picture Dictionary</FONT> </FONT></P><FONT class=text4> <P><BR></P></FONT> <P> <TABLE border=0 cellSpacing=0 borderColor=#cccccc cellPadding=15 bgColor=#eeeeee align=center> <TBODY> <TR> <TD align=center><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=a"><FONT color=#000000>A</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=b"><FONT color=#000000>B</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=c"><FONT color=#000000>C</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=d"><FONT color=#000000>D</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=e"><FONT color=#000000>E</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=f"><FONT color=#000000>F</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=g"><FONT color=#000000>G</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=h"><FONT color=#000000>H</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=i"><FONT color=#000000>I</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=j"><FONT color=#000000>J</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=k"><FONT color=#000000>K</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=l"><FONT color=#000000>L</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=m"><FONT color=#000000>M</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=n"><FONT color=#000000>N</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=o"><FONT color=#000000>O</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=p"><FONT color=#000000>P</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=q"><FONT color=#000000>Q</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=r"><FONT color=#000000>R</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=s"><FONT color=#000000>S</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=t"><FONT color=#000000>T</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=u"><FONT color=#000000>U</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=v"><FONT color=#000000>V</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=w"><FONT color=#000000>W</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=x"><FONT color=#000000>X</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=y"><FONT color=#000000>Y</FONT></A><FONT color=#000000> </FONT><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?letter=z"><FONT color=#000000>Z</FONT></A><FONT color=#cc6600> </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></P><FONT class=text4> <P style="DIRECTION: ltr" align=left><BR><BR><U>Browse by category</U>: <BR></P></FONT> <P> <TABLE border=0 cellSpacing=0 borderColor=#cccccc cellPadding=15 bgColor=#eeeeee align=center> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?db=animals"><FONT color=#ff33ff>Animals</FONT></A><BR><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?db=appliances"><FONT color=#ff33ff>Appliances</FONT></A><BR><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?db=body*parts"><FONT color=#ff33ff>Body Parts</FONT></A><BR><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?db=clothing*and*apparel"><FONT color=#ff33ff>Clothing and Apparel</FONT></A><BR><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?db=colors"><FONT color=#ff33ff>Colors</FONT></A></TD> <TD vAlign=top><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?db=fruits"><FONT color=#00cc00>Fruits</FONT></A><BR><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?db=garden*and*yard"><FONT color=#00cc00>Garden and Yard</FONT></A><BR><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?db=kitchen"><FONT color=#00cc00>Kitchen</FONT></A><BR><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?db=musical*instruments"><FONT color=#00cc00>Musical Instruments</FONT></A><BR><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?db=numbers"><FONT color=#00cc00>Numbers</FONT></A></TD> <TD vAlign=top><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?db=school"><FONT color=#cc3300>School</FONT></A><BR><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?db=sports"><FONT color=#cc3300>Sports</FONT></A><BR><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?db=tools"><FONT color=#cc3300>Tools</FONT></A><BR><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?db=transportation"><FONT color=#cc3300>Transportation</FONT></A><BR><A href="http://www.pdictionary.com/english/browse.php?db=vegetables"><FONT color=#cc3300>Vegetables</FONT></A></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P align=center><FONT class=text4><BR> <TABLE border=2 cellSpacing=0 borderColor=#bbbbbb cellPadding=5 width="80%" align=center> <TBODY> <TR> <TD bgColor=#ffcc99 align=center><A href="http://www.pdictionary.com/"><FONT color=#0560a6>English</FONT></A></TD> <TD bgColor=#ffcccc align=center><A href="http://www.pdictionary.com/french/"><FONT color=#0560a6>French</FONT></A></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></P> text/html 2011-03-20T08:01:33+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm Happy New Rooz http://english-world.mihanblog.com/post/111 <DIV style="direction:ltr;text-align:left"> <P align="justify"> <P style="text-align:justify"><B><SPAN style='font-size:16.0pt;font-family: "Cambria","serif";mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin; color:yellow'>On the occasion of the arrival of the ancient Iranian New Rooz and the New Year, I'd like to extend my sincerest congratulations to you all and your honorable families and hereby I wish you great success, prosperity, wellfare and happiness in all aspects of your life throughout the forth coming year.                                                                                   </SPAN></B></P> <FONT color="#ffff00"><FONT size="3"><B><SPAN style='font-family:"Cambria","serif";mso-ascii-theme-font:major-latin; mso-hansi-theme-font:major-latin;color:#1F497D;mso-themecolor:text2'></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P><B><SPAN style='font-size:14.0pt;font-family:"Cambria","serif";mso-ascii-theme-font: major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;color:red'>Merry New Rooz </SPAN></B></P> <P><B><SPAN style='font-family:"Cambria","serif";mso-ascii-theme-font:major-latin; mso-hansi-theme-font:major-latin'>                         <SPAN style="mso-spacerun:yes">  </SPAN>           &amp;</SPAN></B></P> <P><B><SPAN style='font-size:14.0pt;font-family:"Cambria","serif";mso-ascii-theme-font: major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin'><SPAN style="mso-spacerun:yes"> </SPAN>                <SPAN style="mso-spacerun:yes"> </SPAN>              <SPAN style="color:red"> Happy New Year</SPAN> </SPAN></B></P><P align="right"><IMG hspace="0" border="0" vspace="0" src="http://www.karaj.ir/_DouranPortal/images/park/park%20image/نوروز.jpg" alt="Happy New Rooz"><B><SPAN style='font-size:14.0pt;font-family:"Cambria","serif";mso-ascii-theme-font: major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin'>      </SPAN></B></P><P align="center"><B><SPAN style='font-size:14.0pt;font-family:"Cambria","serif";mso-ascii-theme-font: major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin'>´¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•<BR>¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•<BR>¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•<BR>…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*<BR>….hapyy new year….<BR>…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*<BR>¸.•*´¨`*•. ¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•<BR>´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•   </SPAN></B></P> </DIV> text/html 2011-02-17T07:33:16+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm دانلود رایگان سوالات ارشد http://english-world.mihanblog.com/post/110 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="FA"> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 12pt; BACKGROUND: white" dir="rtl"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" color="#000000">شما در این <A title="" href="http://www.pardazeshpub.com/arshad_daftarche.asp" target="">سایت</A> می توانید دفترچه سوالات سراسری ارشد همه رشته ها از 86 تا 89 و همچنین <SPAN> </SPAN>دفترچه راهنمای آزمون ها ی سراسری، آزاد و فراگیر پیام نور را به صورت رایگان دانلود کنید. فقط <SPAN> </SPAN>اول باید در سایت ثبت نام کنید بعد می توانید دانلود کنید.</FONT></SPAN></P><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" color="#000000"><A title="" href="http://www.pardazeshpub.com/arshad_daftarche.asp" target=""> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 12pt; BACKGROUND: white" dir="rtl" align="center"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" color="#000000">موسسه آموزشی فرهنگی انتشاراتی پردازش</FONT></SPAN></B></P></A></FONT></SPAN></B></SPAN> text/html 2011-02-16T13:05:44+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm واژه های مقاطع تحصیلی و مراکز آموزشی آمریکا http://english-world.mihanblog.com/post/108 <DIV align=right> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; MARGIN: auto auto auto 17.25pt; WIDTH: 418.15pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=558> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 2.25pt solid; BORDER-LEFT: #000 2.25pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 120.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 2.25pt solid; BORDER-RIGHT: #000 2.25pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=161> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: white; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>نوع</SPAN><SPAN style="COLOR: white; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: white; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>مقطع</SPAN><SPAN style="COLOR: white; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: white; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>آموزشی</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 2.25pt solid; BORDER-LEFT: #000 2.25pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 155.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 2.25pt solid; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=208> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: white; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>اسم</SPAN><SPAN style="COLOR: white; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: white; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>آموزش</SPAN><SPAN style="COLOR: white; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: white; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>گیرنده</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 2.25pt solid; BORDER-LEFT: #000 2.25pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 5cm; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #000 2.25pt solid; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: white; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>مدرکی</SPAN><SPAN style="COLOR: white; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: white; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>که</SPAN><SPAN style="COLOR: white; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: white; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>به</SPAN><SPAN style="COLOR: white; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: white; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>دست</SPAN><SPAN style="COLOR: white; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: white; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>می</SPAN><SPAN style="COLOR: white; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: white; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>آورد</SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 2.25pt solid; BORDER-LEFT: #000 2.25pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 120.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #000 2.25pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=161> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>Nursery School</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مهد</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کودک</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>Kindergarten</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کودکستان</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>Pre-School</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پیش</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دبستانی</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 2.25pt solid; BORDER-LEFT: #000 2.25pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 155.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=208> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri>....</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><FONT face=Calibri><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>A Kindergartner</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کودکستانی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>A Pre-schooler</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پیش</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دبستانی</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 2.25pt solid; BORDER-LEFT: #000 2.25pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 5cm; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدرکی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>داده</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نمی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شود</SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 2.25pt solid; BORDER-LEFT: #000 2.25pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 120.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #000 2.25pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=161> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><FONT face=Calibri><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>Elementary School</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>=</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>Grammar School</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>=</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>Primary School</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدرسه</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ابتدایی</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 2.25pt solid; BORDER-LEFT: #000 2.25pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 155.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=208> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>A First-grade student/pupil</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانش</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آموز</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پایه</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اول</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>A Second-grade student/pupil</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانش</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آموز</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پایه</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دوم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>A Third-grade student/pupil</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانش</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آموز</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پایه</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سوم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>A Fourth-grade student/pupil</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانش</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آموز</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پایه</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>چهارم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>A fifth-grade student/pupil</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانش</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آموز</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پایه</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پنجم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>A Sixth-grade student/pupil</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانش</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آموز</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پایه</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ششم</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 2.25pt solid; BORDER-LEFT: #000 2.25pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 5cm; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدرکی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>داده</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نمی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شود</SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 2.25pt solid; BORDER-LEFT: #000 2.25pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 120.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #000 2.25pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=161> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>Junior High School</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>=</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>Middle School</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>معادل</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدرسه</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>راهنمایی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ایران</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 2.25pt solid; BORDER-LEFT: #000 2.25pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 155.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=208> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>A Seventh-grade student</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانش</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آموز</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پایه</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هفتم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>An Eighth-grade student</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانش</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آموز</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پایه</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هشتم</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 2.25pt solid; BORDER-LEFT: #000 2.25pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 5cm; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدرکی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>داده</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نمی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شود</SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 2.25pt solid; BORDER-LEFT: #000 2.25pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 120.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #000 2.25pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=161> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt"><FONT face=Calibri>High School</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=rtl lang=FA>دبیرستان</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 2.25pt solid; BORDER-LEFT: #000 2.25pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 155.9pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=208> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>A Freshman is in ninth grade</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانش</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آموز</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پایه</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نه</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri>/</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سال</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اولی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>A Sophomore is in tenth grade</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانش</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آموز</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پایه</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ده</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri>/</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سال</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دومی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>A Junior is in eleventh grade</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانش</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آموز</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پایه</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یازده</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri>/</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سال</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سومی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>A Senior is in twelfth grade</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانش</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آموز</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پایه</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دوازده</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri>/</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سال</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>چهارمی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=Calibri>(</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>معادل</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>دانش</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>آموز</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>پیش</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>دانشگاهی</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>دبیرستان</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>های</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ایران</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><FONT face=Calibri>)</FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 2.25pt solid; BORDER-LEFT: #000 2.25pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 5cm; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=189> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><FONT face=Calibri><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>High School Diploma</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دیپلم</SPAN><SPAN style="COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دبیرستان</SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> text/html 2011-02-16T11:40:04+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm Babylon v9.0.0.r30 http://english-world.mihanblog.com/post/107 <DIV class=postbody> <P class=post-more> <P class=post-more align=justify><B>قابلیت های کلیدی نرم افزار Babylon:</B><BR>- ترجمه کلمات و متون<BR>- دارای 25 فرهنگ لغت عمومی در 75 زبان مختلف از جمله فارسی<BR>(برای فعال شدن تمامی زبان ها باید Glossary های مربوط به هر زبان را جداگانه دانلود کنید)<BR>- تبدیل واحدها و تبدیل واحد پول کشورها به هم تنها با یک کلیک<BR>- حاوی فرهنگ لغت هایی با بیش از 3 میلیون کلمه<BR>- فرهنگ لغت های شخصی شامل 1600 موضوع مرتبط با تجارت، زیست شناسی، کامپیوتر، شیمی و ... در بیش از 70 زبان<BR>- فعال سازی دیکشنری تنها با یک کلیک بر روی هر لغت در برنامه های مختلف (Word, Excel, PowerPoint) و دیگر برنامه های تحت ویندوز<BR>- مبدل واحد ها به یکدیگر<BR>- اصلاح کننده ی کلمات نوشته شده از نظر املائی (غلط یابی به زبان های مختلف)<BR>- روش صحیح تلفظ کلمات (با صدای مرد و زن)<BR>- توانایی اتصال به دایره المعارف Wikipedia<BR>- قابلیت جدید Auto Completion<BR>- قابلیت جدید تغییر رنگ پنجره نرم افزار به دلخواه<BR>- و ...<BR><BR></P> <P class=post-more align=justify><IMG alt="Babylon 9.0" src="http://img.p30download.com/software/image/2011/02/1296835977_babylon-9.jpg"><BR></P> <DIV class=post-more align=justify><BR><B>برخی از ویژگی های نسخه جدید نرم افزار بابیلون:</B><BR><BR></DIV> <P class=post-more align=justify><B>- ترجمه آسان در کلیه برنامه‌ها تنها با یک کلیک</B><BR>تنها کافی است در هر برنامه رایانه‌ای که مایلید، بر روی متن کلیک کرده و به ترجمه آنی و سریع آن و همچنین مطالب واژه‌نامه‌ها و دانش‌نامه‌های مختلف در زمینه‌ها، موضوعات و مطالب گوناگون دسترسی پیدا کنید.<BR><BR><B>- غلط‌یاب املایی و تصحیح متن</B><BR>غلط‌یاب املایی و تصحیح متن بابیلون در خدمت شماست تا با کمک آن مطمئن شوید چیز مهمی در متن شما حذف نشده یا از قلم نیفتاده و به شما امکان یافتن غلط‌های نگارشی (مانند اشتباهات تایپی، دستوری، و غیره) را نیز می‌دهد. سرویس غلط‌یاب املایی و تصحیح متن بابیلون به شما کمک می‌کند تا کلمات را بدون غلط املایی نوشته و نویسنده بهتری شوید. این قابلیت بهترین کلمات، عبارات و اصطلاحات جایگزن مناسب متن را پیشنهاد داده و به صورت خودکار متن شما را بررسی می‌کند. این سرویس بسیار ضروری بطور مشخص در زمان نوشتن ایمیل و نگارش اسناد بوسیله مایکروسافت آفیس و همینطور هنگام تهیه متون صفحات وب‌سایت سودمند می باشد.<BR><BR><B>- جامعه زنده ترجمه:</B><BR>بابیلون 9 شما را قادر می‌سازد به راحتی در جامعه بزرگ بابیلون که متشکل از گویش‌وران به زبان مادری و مترجمان حرفه‌ای سرتاسر جهان است، مشارکت کنید. شما می توانید سوالات خود را از جامعه زنده ترجمه انسانی بابیلون بپرسید، خواه سوال شما یک پرسش مرتبط با زبان،یک سوال کوتاه و یا بررسی یک مقاله دانشگاهی باشد - جامعه انسانی بابیلون، که از هزاران کاربر بابیلون تشکیل شده ، آماده ارائه کمک شبانه‌روزی به شماست!<BR><BR><B>- ارائه ‌شده به 75 زبان مختلف:</B><BR>بابیلون به صورت خودکار زبان‌های مورد استفاده و نیاز شما را شناسایی کرده و نتایج را به آن زبان‌ها ارائه می‌دهد.<BR></P> <DIV class=post-more align=justify><BR></DIV> <P class=post-more align=justify><IMG alt="Babylon 9.0" src="http://img.p30download.com/software/image/2011/02/1296836151_babylon_extra.jpg"><BR></P> <P class=post-more align=justify></P> <P align=justify><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/help.gif"><B> راهنمای نصب: </B><BR></P> <P dir=rtl align=justify>1- نرم افزار را نصب کنید.<BR>2- فایل Patch.exe را در محل نصب نرم افزار کپی و اجرا کنید.<BR>توجه: در ویندوز ویستا و 7 برای اجرای فایل Patch می بایستی بر روی آن راست کلیک کرده و Run as administrator را بزنید.</P> <P align=justify><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/money.gif"> قیمت: 9.70 Dollar<BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/save.gif"> حجم فایل: 10.5 مگابایت <BR></P> <P dir=rtl align=justify><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Babylon.v9.0.0.r30_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود - <STRONG>نرم افزار اصلی</STRONG> - 10.5 مگابایت</A> | <A href="http://hotfile.com/dl/101879242/2f86b42/Babylon.v9.0.0.r30_p30download.com.zip.html" target=_blank>لینک کمکی</A><BR><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Babylon.v9.0.0.r30.inc.Persian.Glossaries.Lite_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود - <STRONG>نرم افزار اصلی + لغت نامه های معروف فارسی</STRONG> - 23.7 مگابایت</A> | <A href="http://hotfile.com/dl/101874841/e5e2940/Babylon.v9.0.0.r30.inc.Persian.Glossaries.Lite_p30download.com.zip.html" target=_blank>لینک کمکی</A><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نسخه ی اختصاصی پی سی دانلود<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <SPAN style="COLOR: #888888">(نصب لغت نامه ها به صورت خودکار و بی نیاز به کرک)<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">لغت نامه های موجود در این بسته:</SPAN> دیکشنری های انگلیسی به فارسی ساده و پیشرفته فارسی به انگلیسی، فارسی به فارسی، اصطلاحات کامپیوتری، خطاهای مودم، اصطلاحات چت و ...</SPAN><BR><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Babylon.v9.0.0.r30.inc.Persian.Glossaries.Full_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود - <STRONG>نرم افزار اصلی + تمامی لغت نامه های فارسی</STRONG> - 54.5 مگابایت</A> | <A href="http://hotfile.com/dl/101874840/329322b/Babylon.v9.0.0.r30.inc.Persian.Glossaries.Full_p30download.com.zip.html" target=_blank>لینک کمکی</A><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نسخه ی اختصاصی پی سی دانلود<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SPAN style="COLOR: #888888"> (نصب لغت نامه ها به صورت خودکار و بی نیاز به کرک)<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">لغت نامه های موجود در این بسته:</SPAN> دیکشنری های انگلیسی به فارسی ساده و پیشرفته، فارسی به انگلیسی، فارسی به فارسی، عربی به فارسی و بلعکس، فرانسه به فارسی، آلمانی به فارسی و بلعکس، روسی به فارسی، اسپانیایی به فارسی، فنلاندی به فارسی، سوئدی به فارسی، ژاپنی به فارسی، ایتالیایی به فارسی و بلعکس، ارمنی به فارسی و بلعکس، اصطلاحات کامپیوتری، چت، حقوق، آمار، بیولوژی، ریاضیات، مدیریت، سینما، پزشکی، شیمی، صنایع، بهداشت و سلامتی، خطا های مودم، گیاهان دارویی، پلیمر و ...</SPAN><BR><BR><BR><STRONG>دانلود لغت نامه/Glossaries ها به صورت جداگانه</STRONG><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/Farajbeik_Farsi_Windows_Farsi_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی (Farajbeik) برای ویندوزهای فارسی</A><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/Farajbeik_Farsi_Windows_Latin_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی (Farajbeik) برای ویندوزهای لاتین</A><BR><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/Salaty_English_Farsi_Text_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی (Salaty) متنی</A><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/Salaty_English_Farsi_Graphical_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی (Salaty) گرافیکی - بدون نیاز به فونت فارسی برای نمایش</A><BR><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/MB_Dictionary_English_Persian_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی MB</A> <BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/hmt_English_Persian_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی HmT</A><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/hFarsi_Advanced_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری پیشرفته انگلیسی به فارسی (hFarsi) با توضیحات اضافه و کلمات مشابه</A><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/MHM_Advance_English_Persian_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری پیشرفته انگلیسی به فارسی (MHM) با توضیحات اضافه و کلمات مشابه</A><BR><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/MHM_Persian_English_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری فارسی به انگلیسیMHM&nbsp;</A> <BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/hmt_Persian_Engilsh_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری فارسی به انگلیسی HmT</A><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/Ourstat_Farsi_English_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری فارسی به انگلیسی OurStat</A><BR><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/MB_Dictionary_Arabic_Persian_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری عربی به فارسی</A><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/MB_Dictionary_Persian_Arabic_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری فارسی به عربی</A><BR><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/Loghatname_Alef_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری/لغت نامه فارسی به فارسی</A><BR><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/MB_Dictionary_French_Persian_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری فرانسه به فارسی</A><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/MB_Dictionary_Spanish_Persian_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری اسپانیایی به فارسی</A><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/MB_Dictionary_Finnish_Persian_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری فنلادنی به فارسی</A><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/Swedish_Persian_Majid_Tafarroji_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری سوئدی به فارسی</A><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/Aram_Japanese_Persian_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری ژاپنی به فارسی</A><BR><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/MHM_Russian_Persian_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری روسی به فارسی</A><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/Mehdi_Habibi_Farsi_Russian_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری فارسی به روسی</A><BR><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/Azhdari_German_Persian_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری آلمانی به فارسی</A><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/Azhdari_Persian_German_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری فارسی به آلمانی</A><BR><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/Italian_Persian_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری ایتالیایی به فارسی</A><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/Persian_Italian_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری فارسی به ایتالیایی</A><BR><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/Armenian_Farsi_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری ارمنی به فارسی</A><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/Persian/Farsi_Armenian_Verb_p30download.com.zip" target=_blank>دانلود دیکشنری فارسی به ارمنی</A><BR><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/undo.gif" width=16 height=16> <A href="http://www.babylon.com/free-dictionaries/languages/" target=_blank>لیست تمامی لغت نامه ها به زبان های مختلف</A><BR><BR><STRONG>دانلود دائره المعارف ها</STRONG><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/English/Oxford_Concisethesaurus_Concisedictionary_p30download.com.exe" target=_blank>دانلود دیکشنری Concise Oxford English Dictionary and Thesaurus</A> (نسخه آفلاین - 13.9 مگابایت)<BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/English/Britannica_Concise_Encyclopedia_p30download.com.zip" target=_blank>دنلود دائره المعارف Britannica Concise Encyclopedia</A> (نسخه آفلاین - 15.3 مگابایت)<BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/English/Webster_Dictionary_Thesaurus_p30download.com.exe" target=_blank>دانلود دیکشنری Merriam-Webster's Collegiate Dictionary and Thesaurus</A> (نسخه آفلاین - 40.3 مگابایت)<BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/download.gif" width=16 height=16> <A href="http://s2.farashare.com/users/202/software/education/dictionary/Babylon/Glossaries/English/Larousse_Multidico_Compact_French_All_p30download.com.exe" target=_blank>دانلود دیکشنری Larousse French Dictionary Package</A> (نسخه آفلاین - 39.4 مگابایت)<BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/undo.gif" width=16 height=16> <A href="http://www.babylon.com/dictionary/" target=_blank>دانلود تمام لغت نامه ها و دائره المعارف های تخصصی</A></P> <P dir=rtl align=justify><BR><IMG vspace=1 align=textTop src="http://www.p30download.com/images/ico/key.gif"> رمز فایل: <A href="http://www.p30download.com/" target=_blank><FONT color=#ff0000><B>www.p30download.com</B></FONT></A><BR></P></DIV> text/html 2011-02-13T20:32:26+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm ღஜღHappy Valentine's Dayღஜღ http://english-world.mihanblog.com/post/106 <B><SPAN style="COLOR: white; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-themecolor: background1"><FONT face=Calibri><FONT size=3> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr><B><SPAN style="COLOR: white"><FONT face=Calibri><FONT size=3>Come and stay by my side</FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr><B><SPAN style="COLOR: white"><FONT face=Calibri><FONT size=3>To refresh my soul</FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr><B><SPAN style="COLOR: white"><FONT face=Calibri><FONT size=3>To let your ablaze love touch my spirit</FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr><B><SPAN style="COLOR: white"><FONT face=Calibri><FONT size=3>And get it on fire</FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr><B><SPAN style="COLOR: white"><FONT face=Calibri><FONT size=3>Come and stay by my side</FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr><B><SPAN style="COLOR: white"><FONT face=Calibri><FONT size=3>To make the most of every moment of my life</FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr><B><SPAN style="COLOR: white"><FONT face=Calibri><FONT size=3>Without you, my life gets devoid of light</FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" dir=ltr><B><SPAN style="COLOR: white"><FONT face=Calibri><FONT size=3>Without you, I secluded myself in the corner of nowhere</FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>بیا</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><SPAN><FONT face=Calibri>&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>و</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>در</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>کنار</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>من</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>بمان</SPAN></B></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>تا</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>جان</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>تازه</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>کنم</SPAN></B></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>و</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>عشق</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>آتشین</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>تو</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>در</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>روحم</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>اثر</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>کند</SPAN></B></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>و</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>آن</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>را</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>شعله</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>ور</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>سازد</SPAN></B></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>بیا</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>و</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>در</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>کنار</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>من</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>بمان</SPAN></B></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>تا</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>از</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>لحظه</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>های</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>زندگی</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>بهره</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>ای</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>دیگر</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>ببرم</SPAN></B></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>بی</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>تو</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>چراغ</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>زندگیم</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>خاموش</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>است</SPAN></B></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>بی</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>تو</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>تنها</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>در</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>گوشه</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>ای</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>خلوت</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>جای</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>گرفته</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: yellow" lang=FA><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: yellow" lang=FA>ام</SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; COLOR: #c00000; FONT-SIZE: 26pt" dir=ltr><FONT face=Calibri>Happy Valentine's Day</FONT></SPAN></B><SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Sylfaen', 'serif'; COLOR: #c00000" dir=ltr><U><FONT size=3><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://up.iranblog.com/images/mxekw9us0z4drfjr8f89.gif"></FONT></U></SPAN></SPAN></P></FONT></FONT></SPAN></B> text/html 2011-02-13T04:49:37+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm Find out what any acronym, abbreviation, or initialism stands for http://english-world.mihanblog.com/post/105 <H1 align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffff00><A title="" href="http://www.acronymfinder.com/" target=""> <H1 align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color=#ffff00>Find out what any acronym, abbreviation, or initialism stands for</FONT></H1></A></FONT></H1> text/html 2011-02-12T07:43:11+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm سایت فارسی ساز http://english-world.mihanblog.com/post/104 <P><FONT color=#ffffff>• ترجمه سایتهای انگلیسی یکی از مشکلات کاربران ایرانی است. که با نصب نرم افزارهایی مثل نارسیس و بابیلون تا حدودی زیادی این مشکل حل می شود. اما این نرم افزارها همه جا در دسترس و نصب شده نیستند. این سایت به صورت آنلاین شما را در ترجمه لغت به لغت کلمات انگلیسی کمک می کند . <BR>• بعد از وارد کردن آدرس صفحه وبی که می خواهید ترجمه آن را ببینید در آدرس بار مخصوص صفحه مورد نظر شما در همین محیط سایت باز می شود .<BR>• با توقف اشاره گر موس بر روی لغت مورد نظر ترجمه و تلفظ آن نمایش داده می شود . <BR>• در صورت نیاز، کلمه انتخاب شده را می توانید ویرایش نموده و معنی آن را ببینید. </FONT></P><A title="" href="http://www.farsisaz.ir/" target=""> <P align=center><FONT color=#ffff00 size=5>ورود به سایت فارسی ساز</FONT></P> <P align=center></A><IMG style="WIDTH: 481px; HEIGHT: 430px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.farsisaz.ir/Images/Sample.jpg" width=406 height=454><BR></P> text/html 2011-02-06T10:43:26+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm منابع ارشد آموزش زبان انگلیسی http://english-world.mihanblog.com/post/102 <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin"><FONT color=#ffffff>(In respect of your comment, it's posted!)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin"><o:p><FONT color=#ffffff>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin"><FONT color=#ffffff>Hi Asal<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin"><FONT color=#ffffff>I wanna prepare myself to MA exam next year too; my professors have suggested these books for me to MA exam, of course for&nbsp;the MA Examination of TEFL.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin"><FONT color=#ffffff>Teaching methodology:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo1" class=MsoListParagraphCxSpFirst><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-fareast-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore">1-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Techniques and Principles in Language Teaching. D. Larsen Freeman<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo1" class=MsoListParagraphCxSpMiddle><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-fareast-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore">2-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Developing Second Language Skills. Kenneth Chastain<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo1" class=MsoListParagraphCxSpMiddle><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-fareast-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore">3-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Principles of Language Teaching and Learning. Douglas H. Brown<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo1" class=MsoListParagraphCxSpLast><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-fareast-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore">4-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Approaches and Methods in Language Teaching. Richards &amp; Rodgers<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin"><FONT color=#ffffff>Linguistics:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo2" class=MsoListParagraphCxSpFirst><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-fareast-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore">1-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">The Study of Language. G. Yule<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo2" class=MsoListParagraphCxSpMiddle><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-fareast-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore">2-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Linguistics and Languages. Julia S. Falk</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo2" class=MsoListParagraphCxSpMiddle><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-fareast-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore">3-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">An Introduction to Language. Fromkin and Rodman </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo2" class=MsoListParagraphCxSpLast><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-fareast-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin; mso-themecolor: text1"><SPAN style="mso-list: Ignore">4-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1">Phonetics and phonology (Peter Roach</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text1; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>(</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-themecolor: text1"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin"><FONT color=#ffffff>Testing:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo3" class=MsoListParagraphCxSpFirst><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-fareast-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore">1-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Arial">Testing Language Skills, From Theory to Practice. Farhadi, Jafarpour and Birjandi<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo3" class=MsoListParagraphCxSpMiddle><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-fareast-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore">2-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Arial">Language Testing. Jafarpour (Payame Noor)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo3" class=MsoListParagraphCxSpMiddle><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-fareast-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore">3-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Arial">Testing English as a Second Language. D. Harris<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo3" class=MsoListParagraphCxSpLast><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-fareast-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin"><SPAN style="mso-list: Ignore">4-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Arial">Writing English Language Tests. J.B. Heaton </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr" class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Arial"><FONT color=#ffffff>General English (my suggestion):<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo4" class=MsoListParagraphCxSpFirst><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: Cambria"><SPAN style="mso-list: Ignore">1-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Arial">Practical English Usage. Michael Swan</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin"> (Grammar)<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo4" class=MsoListParagraphCxSpMiddle><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: Cambria"><SPAN style="mso-list: Ignore">2-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-hansi-font-family: Cambria" dir=rtl lang=FA>تافل راهنما</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Arial"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-hansi-font-family: Cambria" dir=rtl lang=FA>ابراهیم نظری تیموری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Arial" lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>(Grammar, Idiom, Vocabulary)<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo4" class=MsoListParagraphCxSpMiddle><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: Cambria"><SPAN style="mso-list: Ignore">3-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin">1100 Words (Vocabulary)<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo4" class=MsoListParagraphCxSpMiddle><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: Cambria"><SPAN style="mso-list: Ignore">4-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin">Essential words for TOEFL (Vocabulary)<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo4" class=MsoListParagraphCxSpMiddle><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: Cambria"><SPAN style="mso-list: Ignore">5-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin">504 words (Vocabulary)<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 36pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo4" class=MsoListParagraphCxSpLast><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: Cambria"><SPAN style="mso-list: Ignore">6-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Cambria', 'serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin">Vocabulary for the high school student (Vocabulary)<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="DIRECTION: ltr"><FONT color=#ffffff></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-02-05T05:00:41+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm Good Sentences http://english-world.mihanblog.com/post/101 <div style="direction:ltr;text-align:left"><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>1)&nbsp; Precious things are for those that can prize them.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>2)&nbsp; Any excuse will serve a tyrant.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>3)&nbsp; Beware lest you lose the substance by grasping at the shadow.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>4)&nbsp; You may share the labors of the great, but will not share the spoil.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>5)&nbsp; Gratitude and greed go not together.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>6)&nbsp; Injuries may be forgiven, but not forgotten.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>7)&nbsp; Better beans and bacon in peace than cakes and ale in fear.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>8)&nbsp; Don’t trust flatterers.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>9)&nbsp; Only cowards insult dying majesty.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>10) Little friends may prove great friends.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>11) Better no rule than cruel rule. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>12) Much outcry, Little outcome.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>13) There is always someone worse off than yourself.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>14) It is easy to be brave from a safe distance.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>15) No gratitude from the wicked.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>16) One bad turn deserve another.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>17) Outside show is a poor substitute for inner worth. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>18) It is not only fine feathers that make fine birds. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>19) Self-conceit may lead to self-destruction.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>20) Gratitude is the sign of noble souls.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>21) He that is neither one nor the other has no friends.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>22) We often despise what is most useful to us.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>23) It is useless attacking the insensible.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>24) Better starve free than be a fat slave. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>25) It is easy to despise what you cannot get.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 0cm" class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">26) </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Bembo','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: Bembo">Familiarity breeds contempt.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>1) We can easily represent things as we wish them to be.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>2) It is best to prepare for the days of necessity.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>3) Obscurity often brings safety.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>4) Better one safe way than a hundred on which you cannot reckon.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>5) Appearances are deceptive.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>6) A liar will not be believed, even when he speaks the truth.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>7) Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart there from.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>8) Yield to all and you will soon have nothing to yield.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>9) Enemies promises were made to be broken.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ffffff>10) Fine clothes may disguise, but silly words will disclose a fool.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#ffffff face="Times New Roman">11) Never trust a friend who deserts you at a pinch.</FONT></SPAN></P></div> text/html 2011-02-04T08:35:35+01:00 english-world.mihanblog.com MoSlEm روش های یادگیری لغات http://english-world.mihanblog.com/post/100 <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 6pt 0cm 7.5pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #555555; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><IMG style="WIDTH: 491px; HEIGHT: 360px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://up.iranblog.com/images/at6pj6uplw7dqbviwfbo.jpg" width=662 height=544></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 6pt 0cm 7.5pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #555555; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><FONT color=#ffff00>آقای بعثت علمی از دانشجویان ادبیّات زبان انگلیسی دانشگاه تهران و رتبه پنجم کنکور سراسری سال 86 می باشند (همشهری خودمونه). <BR>فایل ویدئویی آموزشی با همکاری ایشان در سایت </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #555555; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><A href="http://www.learn-english.ir/"><SPAN dir=ltr><FONT color=#ffff00>www.learn-english.ir</FONT></SPAN></A><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT color=#ffff00> </FONT><SPAN lang=FA><FONT color=#ffff00>ارائه شده است که به زبان آموز کمک میکند تا با راههای مختلف یادگیری و به خاطر سپردن لغات آشنا شود و به کمک این روش ها ، دامنه لغات خود را گسترش دهد.<BR>روش های تجربی و نکاتی که برای یادگیری لغات ضروری است و در این قطعه ویدئویی در مورد آنها بحث می شود :<BR><BR>1 – یادگیری تلفّظ صحیح لغات با استفاده از منابع معتبر آموزشی<BR>2 – تمرکز روی شکل لغات و آشنا شدن با شکل املائی آنها<BR>3 – تصویر سازی<BR>4 – شکار کردن لغات در فیلم ها ، مجلّات ، تابلوهای تبلیغاتی و ...<BR>5 – در میان گذاشتن لغات با دوستان و مورد بحث قرار دادن آنها<BR>6 – از روش های آماده ای که برای یادگیری لغات ارائه شده است استفاده نکنید.<BR>7 – با کلمات بازی کنید!<BR><BR>حجم فیلم : 18.6 </FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #555555; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><FONT color=#ffff00>MB</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #555555; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><BR><A title="" href="http://www.learn-english.ir/index.php/learning-english-packages/24-softwares/164-1389-05-20-02-51-40.html" target="">لینک دانلود</A></SPAN></P>