تبلیغات
...:: گنجینه زبان من / My English Treasure::... - مطالب منابع کنکور ارشد زبان
...:: گنجینه زبان من / My English Treasure::...
مرجع آموزش زبان انگلیسی
Welcome to your English Cottage. We have been hard at work putting together a weblog to please all you visitors who have been waiting so patiently for things to come together in a perfect blog. Thanks for coming here! As you see, We've got the usual English materials: vocabulary, grammar, idiom, proverb, poem, short stories, speaking, article and much more but to add more, We invite you to post your fruitful materials here with your own name as a new author. We will be updating the weblog with new info as always as We can so keep coming back. This weblog is for all of you so I want to make sure you are fully satisfied, surely with your sweet comments. Enjoy learning English online!

                                                                     Teaching Methodolgy

1- Principles of Language Teaching and Learning. Douglas H. Brown   

 1-2 (P. 24-48)-3 (P. 54-76)-4 (P. 86-110)-5-6-7-8-9-10

2- Developing Second Language Skills. Kenneth Chastain   2-4-5-6-7-8-9-10-11

3- Approaches and Methods in Language 2Teaching. Richards & Rodgers 

 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19

4- Techniques and Principles in Language Teaching. D. Larsen Freeman   

2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

5- Teaching by Principles by H.D.Brown   2-3-4-5-8-9-11-12-15-16-17-18-19-20

6- Celce-Murcia M (ed) (2001) Teaching English as a Second or Foreign Language (3rd ed.)  

Notice: Only the following pages are required: (3-11) (13-28) (303-318) (359-366) (chapters 1 and 2 and Unit IV (only the first chapter)

7- Psychology For Language Teachers (CUP) Marion Williams & Robert Burden    

1-2-6-7 (All the chapters)Recommended Texts for Linguistics Examination

8- Hossein Farhady & Saber Delshad(2007) An Introduction to Methodology for TEFL/TESL(SAMT)

 

9- Second Language Teaching and Learning. D. Nunan   

3-5-6-7-8-9-10-11  (سال 88 حدود 4 سوال)

10- Second Language Acquisition / ROD ELLIS / Oxford University Press / 2003

 

11- Task-based Language Learning and Teaching. Rod Ellis  

Notice: Only the Glossary at the end of the book is required.

(سال 90 حدود 6 الی 8 سوال)

 

12- Understanding Language Teaching. Kumaravadivelu  

(Notice: Only chapter 8 is required, pages 161- 184)

 

13- ELT - M. Rashtchi and A. Keyvanfar, ELT,

Testing

1- Testing Language Skills, From Theory to Practice. Farhadi, Jafarpour and Birjandi)

1-2-3-4-5-6-7-15-16

2-Testing English as a Second Language. D. Harris   11

3- Language Assessment (H. Douglas Brown) 1-2-3-10

4- Writing English Language Tests. J.B. Heaton

  1-2-3-4-7-9-10 (P. 159-162)&(P. 174-178)-11 (P. 174-182)

5- A course in Language Testing. Jafarpour (Payame Noor)    1-2-3-4-5-6-12-14

6- Madsen. H. (1983). Techniques in Testing. Oxford University Press.  1-2

7- Communicative Language Testing. Weir   1-2-4

8- Testing for Language Teachers. A. Hughes   3-4-5-8

9- Language Testing: a Concise Collection for Graduate Applicants. Birjandi, Bagheridoust, Mossalanejad

10- Fundamental Consideration in Language Testing. Lyle F. Bachman   

1-2-3-4-5-6-7-8

 

11- A Dictionary of Language Testing (2nd ed.). Seyyed Abbas Mousavi A Reference guide

12- James Dean Brown (2005) Testing In Language Programs    

1-2 (P. 18-27)-3-4-5-6 (P. 114-127)-7-8

13- Birjandi, P., & Mosalanejad, P. (2010).An overview of Testing and Assessment: From Theory to Practice.Tehran: Sepahan Publications.

Linguistics 

 

1- The Study of Language. G. Yule    

1-2 (P. 8-12)-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-18-19-20

 

2- Linguistics and Languages. Julia S. Falk    

1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-22

 

3- An Introduction to Language. Fromkin and Rodman  

 1 (P. 4-17)-2-3 (P. 92-106)-4-5-6-7-8-9 (P. 369-376)-10-11-12

4-Essential Introductory Linguisticts- Grover Hudson

1 (P. 1-12)-2-3-4 (P. 227-231)-5-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-18-19-21-23-24-28

 

5- Keshavarz, M.H. (1994). Contrastive Analysis and Error Analysis Rahnama Publications 1,2,3,4,5

6- Teach Yourself Linguistics. J. Atichison

(All the chapters)Recommended Texts for Testing Examination

 

7- Parker F. and Riley K. (2005) Linguistics for Non-Linguists (fourth ed.) 

 semantics pragmatics (All the chapters especially chapters 2-5)

8- Chamsky's Universal Grammar . V. Cook 1-2-3-4

9- Ziahosseiny   1,2,3,4,5,6,7

 

البته این منابع کامل نیست، بعدا منابع دقیق تخصصی و عمومی را تو یه پستی ارسال می کنم.  

 

نوع مطلب : منابع کنکور ارشد زبان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 25 آذر 1391
چاپ این صفحه

شما در این سایت می توانید دفترچه سوالات سراسری ارشد همه رشته ها از 86 تا 89 و همچنین  دفترچه راهنمای آزمون ها ی سراسری، آزاد و فراگیر پیام نور را به صورت رایگان دانلود کنید. فقط  اول باید در سایت ثبت نام کنید بعد می توانید دانلود کنید.

موسسه آموزشی فرهنگی انتشاراتی پردازش

نوع مطلب : منابع کنکور ارشد زبان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 28 بهمن 1389
چاپ این صفحه

(In respect of your comment, it's posted!)

 

Hi Asal

I wanna prepare myself to MA exam next year too; my professors have suggested these books for me to MA exam, of course for the MA Examination of TEFL.

Teaching methodology:

1-       Techniques and Principles in Language Teaching. D. Larsen Freeman  

2-       Developing Second Language Skills. Kenneth Chastain  

3-       Principles of Language Teaching and Learning. Douglas H. Brown  

4-       Approaches and Methods in Language Teaching. Richards & Rodgers  

Linguistics:

1-       The Study of Language. G. Yule  

2-       Linguistics and Languages. Julia S. Falk

3-       An Introduction to Language. Fromkin and Rodman

4-       Phonetics and phonology (Peter Roach(     

Testing:

1-       Testing Language Skills, From Theory to Practice. Farhadi, Jafarpour and Birjandi  

2-       Language Testing. Jafarpour (Payame Noor)  

3-       Testing English as a Second Language. D. Harris  

4-       Writing English Language Tests. J.B. Heaton

General English (my suggestion):

1-       Practical English Usage. Michael Swan (Grammar)

2-       تافل راهنما-ابراهیم نظری تیموری  (Grammar, Idiom, Vocabulary)

3-       1100 Words (Vocabulary)

4-       Essential words for TOEFL (Vocabulary)

5-       504 words (Vocabulary)

6-       Vocabulary for the high school student (Vocabulary)

 

نوع مطلب : منابع کنکور ارشد زبان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 17 بهمن 1389
چاپ این صفحه

از بین چهار گرایش

۱) مترجمی‌زبان انگلیسی
۲) زبانشناسی همگانی
۳) ادبیات انگلیسی
۴) آموزش زبان انگلیسی

گرایش چهارم (آموزش زبان انگلیسی) بیشترین داوطلبان را به خود اختصاص داده است. شاید اشتغال زایی و فرصت‌های شغلی بیشتر داوطلبان را به تحصیل در این گرایش سوق می‌دهد. بسیاری از فارغ التحصیلان آموزش زبان انگلیسی به عنوان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مترجم، مدرسین مرکز آموزش عالی و مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش، مدیران روابط بازرگانی شرکت‌های تجاری مؤلفین کتب کمک آموزشی و . . . جذب می‌شوند. داوطلبان این گرایش باید از سطح علمی بالایی در دروس عمومی (گرامر، لغت و درک مطلب) و نیز دروس اختصاصی مربوط به این ریشه (روش تدریس، زبان‌شناسی، آزمون سازی) برخوردار باشند. علاوه بر توانایی علمی آنها در آزمون کتبی عمومی و اختصاصی، داوطلبان این گرایش باید از قدرت تکلّم و شنیداری عالی برخوردار باشند. به همین دلایل، اهمیت دوره‌های آمادگی این رشته، بیش از بیش آشکار می‌گردد.

Language Teaching Methodology

1- Principles of Language Teaching and Learning. Douglas H. Brown
2- Teaching Foreign Language Skills. W.M. Rivers
3- Developing Second Language Skills. K. Chastain
4- Approaches and Methods in Language Teaching. Richards & Rodgers
5- Techniques and Principles in Language Teaching. D. L. Freeman
6- Teaching English as a Second or Foreign Language. M. Celcia Murcia
7- Tesol Teaching Procedures. Brown and Madson
8- Teaching Language as a Second Language. Panlston and Bruder
9- Fundamental Concepts in Language Teaching. H.H. Stern
10- Second Language Learning and Language Teaching. V. Cook
11- An Introduction to Foreign Language Learning. Johnson
12- Second Language Teaching and Learning. D. Nunan
13- Methodology in Language Teaching. J. Richards
14- A Course in Language Teaching. P. UR

Testing

1- Testing Language Skills, From Theory to Practice. Farhadi, Jafarpour and Birjandi
2- Testing English as a Second Language. D. Harris
3- Writing English Language Tests. Heaton
4- Techniques in Language Testing. Madsen
5- Language Tests at School. J.W. Oller
6- Communicative Language Testing. Weir
7- Testing Language. A. Davis
8- Testing English. D. Baker
9- Fundamental Considerations in Language Testing. L. Bachman
10- Testing for Language Teachers. A. Hughes

11-Language Testing (Birjandi, Mosallahnezad, Bagheridoost(

Research

1- Research Methods in Applied Linguistics. H. Farhadi
2- Research Designs and Statistics for Applied Linguistics. Hatch and Farhadi
3- Understanding Research in Second Language Learning. James DeanBrown

Linguistics 

 

1- The Study of Language. G. Yule

2- Linguistics and Languages. J.S. Falk
3- Language and Linguistics. J. Lyon
4- Teach Yourself Linguistics. J. Atchison
5- An Introduction to Language. Fromkin and Rodman
6- Chomsky’s Universal Grammar. V. Cook
7- Syntax. A. Radford
8- Transformational Grammar. A. Radford

9- An Introduction to Language (Fromkin & Rodman)

10- Phonetics and phonology (Peter Roach(

11- The study of language (G. Yule(

12-Semantics: A course Book (J.lyon)

Dictioinaries

 

1- Longman Dictionary of Applied Linguistics and Teaching. Richards & Platt

2- An Encyclopedic Dictionary of Language and Linguistics. D. Crystal

3- Linguistics Terms and Concepts. Geoffrey Finch

 

نوع مطلب : منابع کنکور ارشد زبان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 29 فروردین 1389
چاپ این صفحه

الف. مباحث نظری

1-زبان شناسی 20 سوال

2- مسائل زبان شناسی و ترجمه 10سوال

3-مبانی نظری ترجمه 10سوال

منابع:

Fromkin, Victoria & Robert Rodman, An Introduction to Language, 4th edition (USA: Dryden Press, 1988)

6. فصلنامه مطالعات ترجمه

7 . نیومارک، پیتر. دورهی آموزش فنون ترجمه، ترجمهی منصور فهیم (تهران: رهنما، 1382)

ب.نظریه و عمل (فنون ترجمه)

4- اصول و روش ترجمه 10 سوال

5- واژه شناسی و معادل گزینی 10 سوال

6- بررسی مقابله ای ساخت جمله 10 سوال

منابع:

1. (Fallahi, Mohammad. Contrastive Linguistics and Analysis of Errors, volume 1 (Tehran: Iran University Press, 1991

2. Mollanazar, Hussein. Principles and Methodology of Translation (Tehran: SAMT, 1997)

3. تجویدی، غلامرضا. واژه شناسی (تهران: پیام نور، 1380 چاپ سوم)

4. صفر مقدم، احمد. وندهای رایج در انگلیسی (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1373).

5. فرحزاد، فرزانه. نخستین درسهای ترجمه (تهران: مرکز نشر دانشگاهی،1369).

6. کلباسی، ایران. ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز (تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1371).

7. لطفی پور ساعدی، کاظم. درآمدی به اصول و روش ترجمه (تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1371)

پ. ترجمه عملی

7- ترجمه متون سیاسی و مطبوعاتی 10 سوال

8- ترجمه متون اقتصادی 10 سوال

9- ترجمه متون ادبی 10 سوال

10 - ترجمه متون اسلامی 10 سوال

11 - ترجمه اسناد و مدارک 10 سوال

منابع :

1. (Manafi Anari, Salar, an Approach to English Translation of Islamic Texts (I) (Tehran: SAMT, 1999

2. Manafi Anari, Salar, a Study of Islamic Texts in English Translation. 3rd edition (Tehran: SAMT, 1990)

3. (Manafi Anari, Salar, an Approach to the English Translation of Literary and Islamic Texts (II) (Tehran: SAMT, 2001.

4. الهی قمشه ای، حسین. بررسی ترجمه انگلیسی متون اسلامی (تهران: سمت، 1371)

5. تجویدی، غلامرضا. ترجمه متون مطبوعاتی (1) (تهران:دانشگاه پیام نور، 1374)

6. تجویدی، غلامرضا. ترجمه متون مطبوعاتی (2) (تهران:دانشگاه پیام نور، 1376)

7. تجویدی، غلامرضا. ترجمه متون سیاسی (تهران:دانشگاه پیام نور، 1379)

8 . خزاعی فر، علی. ترجمه متون ادبی (تهران: سمت، 1382)

9. علیمحمدی، محمود. ترجمه متون ادبی(تهران: دانشگاه پیام نور، 1377)

10. فرحزاد، فرزانه. ترجمه پیشرفته (1) (تهران: دانشگاه پیام نور، 1374)

11. نوروزی خیابانی، مهدی، فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی (انگلیسی به فارسی) (تهران: نشرنی)

12. نوروزی خیابانی، مهدی. فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی (فارسی به انگلیسی) (تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب)

الف- دروس عمومی:

Vocabulary 1100 Words, TOEFL word section

Words, 504 words, word Power Made Easy 1000

Grammar Modern English 1, 2. Dictionary of Common Errors (Longman)

a) TOEFL (Browns) comprehension and reading

b) Advanced Reading and Comprehension

ب-دروس اختصاصی

واژه شناسی :

1. واژه شناسی (پیام نور)، 1380 (دکتر تجویدی)

2. ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز ( کلباسی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1371

3. وندهای رایج در زبان انگلیسی، احمد صفر مقدم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373

Contrastive analysis :

a) Fallahi, Mohamad, Contrastive Linguistics and Analysis of Errors vol.I Tehran Iran University press, 1991

b) Daglas Brown's book

Linguistic :

a) An Introduction to language, 6th edition, Fromkin et al

b) The Study of language, 2nd edition, Yule, G

ترجمه:

ترجمه متون سیاسی و مطبوعاتی: الف) فرهنگ دکتر نوروزی خیابانی (انگلیسی به فارسی و بالعکس)،  نشر نی  ب) غلامرضا تجویدی (پیام نور، تهران)، ترجمه متون مطبوعاتی 1 (1374)، ترجمه متون مطبوعاتی 2 (1376)، ترجمه متون سیاسی (1379).

اصول و مبانی نظری ترجمه: الف) فرزانه فرحزاد (علامه طباطبایی): جزوه اصول و مبانی ترجمه و جزوه مبانی نظری ترجمه. 2) اصول و روش ترجمه، حسین ملا نظر (سمت)

3) درآمدی بر اصول و روش ترجمه، کاضم لطفی پور ساعدی تهران، مرکز نشر دانشگاهی 1371

4) تئوری های ترجمه، سید علی میر عماذی(سمت).

Meaning based Translation Larson M .L

6) اصول و روش ترجمه، قاسم کبیری بر اساس کتاب لارسن

7) A Textbook of Translation  Newmark P. With Persian translation

ترجمه متون اقتصادی: دکتر ملا نظر و کتابهای پیام نور، فرهنگ دو سویه اقتصادی پیام نور، ترجمه متون اقتصادی دکتر جعفر گوهری

ترجمه اسناد ومدارک: مکاتبات و اسناد 1 و 2 دکتر تجویدی (پیام نور)، رحیم اصلان زاده (سمت)

ترجمه متون اسلامی: سالار منافی اناری، ترجمه متون اسلامی 1 و 2 (سمت)،

حسین الهی قمشه ای (سمت)

ترجمه متون ادبی: ترجمه متون ادبی محمود علیمحمدی (پیام نور، تهران: 1377 )، علی خزاعی فر (سمت 1382)ادامه مطلب


نوع مطلب : منابع کنکور ارشد زبان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 9 اسفند 1388
چاپ این صفحه


تبلیغات
نظرسنجی
How do you like my weblog?
جدیدترین اکانت های نود 32
Visitors
  free counters
Live Traffic Feed
Longman Dictionary
Daily Reference
  Word of the Day

  Article of the Day

  This Day in History

  Today's Birthday

  In the News

  Quote of the Day
Visitors in the MAP
Needed Programs
Top Misspelled Words
  Top Misspelled Words 2009

  این وبلاگ را صفحه خانگی خود كن !    به مدیر وبلاگ ایمیل بزنید !    این وبلاگ را به لیست علاقه مندی های خود اضافه كنید !

   

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
تماس با ما
Pichak go Up

All material on this site is © 2010 www.english-world.mihanblog.com