تبلیغات
...:: گنجینه زبان من / My English Treasure::... - استانبولی
...:: گنجینه زبان من / My English Treasure::...
مرجع آموزش زبان انگلیسی
Welcome to your English Cottage. We have been hard at work putting together a weblog to please all you visitors who have been waiting so patiently for things to come together in a perfect blog. Thanks for coming here! As you see, We've got the usual English materials: vocabulary, grammar, idiom, proverb, poem, short stories, speaking, article and much more but to add more, We invite you to post your fruitful materials here with your own name as a new author. We will be updating the weblog with new info as always as We can so keep coming back. This weblog is for all of you so I want to make sure you are fully satisfied, surely with your sweet comments. Enjoy learning English online!
Tünel=تونل

Tevehhüm/sanma/sanı=توهم

Dip/son/bitim/kütük=ته

Başı ve dibi/ilki ve sonu=سر وته

sokağın sonuna varmak=به ته کوچه رسیدن

Her şeyin sonu vardır ilmin hiç bir zaman sonu yoktur.

همه چیز ته(پایان دارد)علم هیچ وقت پایان ندارد

çek kütüğü=ته چک

Dipli /dibi olan=ته دار

Bu kuyunun dibi pek derindir=ته این چا خیلی عمیق است

şu havuzun dibi gözüküyor=ته این حوض دیده میشود

Tehdit/korkutma/yıldırma=تهدید

Korkutucu/korku verici=تهدید آمیز

Korkutmak/yıldırmak=تهدید کردن

okluk=تیر دان

Tiroit=تیروئید

Direk=تیرک

Misket/bilye=تیله

Ustura=تیغ

Ufak han=تیمچه

keser=تیشه

Tip=تیپ

Fransız tipi=تیپ فرانسوی

iranlı tipi=تیپ ایرانی

Onun tipi bizim tipe uymuyor=تیپ او به تیپپ ما نمیسازدTuzak/Kapan=تله/دام

Teleks=تلکس

Telepati=تله پاتی

Damga pulu=تمبر اداری

koleksiyon pulu=تمبر کلکسیون

demri hindi=تمبر هندی

hatıra pulu=تمبر یادگاری

Telefon modern uygarlığın nimetlerindendir=

تلفن از نعمات تمدن مدرن است

bütün yeni aygıtlar kendi yerinde büyük bir nimet sayılırlar=

همه

مصنوعات جدید درجای خود نعمت بزرگی محسوب میشوند

Fiske=تلنگر

Sarsılma/sendeleme=تلوتلو

Domates=گوجه فرنگی

Temas=تماس

Seyirci/izleyici=تماشاچی/تماشاگر/بیننده

Canlı yayın=پخش زنده

Televizyon=تلویزیون

Siyah beyaz televizyon=تلویزیون سیاه سفید

Renkli televizyon=تلویزیون رنگی

Televizyon programları=برنامه های تلویزیونی

Televizyon kanalı=کانال تلویزیون

Birinci kanal=بیرینجی کانال/کانال یک

TV(televizyon)filmi=فیلم تلویزیونی

ÜÇÜncÜ/beşinci /yedinci kanal=کانال 3 /7/5

Telgraf=تلگراف

Telefon=تلفن

Televizyon Bugünkü uygarlığın modern bir aracıdır=

تلویزیون یک

وسیله مدرن امروزی است

Tasmim/ Karar alma=تصمیم

karar vermek=تصمیم گرفتن

Tasavvur/hayal etme=تصور

Tasavvuf=تصوف

Tasvip/onama/onaylama=تصویب

Tasvip etmek/onamak/onaylamak=تصویب کردن

onaylanmak=تصویب شدن

iki kat olmak=دوبرابر شدن

onay belgesi=تصویب نامه

Karşıt/zıt=تضاد

Tarife=تعرفه

tearuz/aykırılık=تعارض

Taarruz etme/el uzatma=تعرض/دست درازی

Taarruz etmek/el uzatmak=تعرض کردن دست دراز کردن

Azap vermek/işkence etmek=عذاب دادن

/ایشکنجه اتمک /شکنجه کردن

Takip etmek=تعقیب کردن

Tabir=تعبیر

hayran edici/şaşırtıcı=حایران ادیجی/تعجب آور

şaşma/şaşırma/ hayret/şaşkınlık=تعجب

Hayran kalmak/şaşmak=تعجب کردن

Hayret verici=تعجب انگیز

tecavüz etmek=تجاوز کردن

Taassup/bağnazlık=تعصب

Taassuplu olmak/Taassup göstermek=تعصب داشتن

Intensified Adjectivesدر زبان ترکی

Adjective

Meaning

Intensified

Meaning

acayip

queer

apacayip, çok acayip

very strange

acele

in a hurry

alelacele

very hastily

açık

clear/open

apaçık

very clear/open

ayrı

separate

apayrı

quite separate

bakkal

grocer

bakkal çakkal

grocers and the like

başka

another

bambaşka

quite another thing

bayağı

common

basbayağı

very common

baygın

unconscious

aygın baygın

languid

bedava

gratis

besbedava - (little used)

completely free

belli

evident

besbelli

very clear

beter

worse

besbeter

even worse

beyaz

white

bembeyaz

brilliant white

bok

shit

bombok

utterly spoilt

bol

full

bosbol

filled to the brim

boş

empty

bomboş

quite empty

burun

nose

baltaburun

hook nosed

buruşuk

creased

bumburuşuk

wrinkled all over

bütün

all

büsbütün

wholly

canlı

alive

capcanlı

animate

çabuk

quickly

çarçabuk

very quickly

çevre

surroundings

çepeçevre

all around

çöp

rubbish

çerçöp

sweepings

çıplak

naked

çırılçıplak

stark naked

dağınık

untidy

darmadağınık

really untidy

dar

narrow

dapdar

cramped, tight-fitting

daracık

pretty narrow

dapdaracık

very narrow

deli

madman

zıpırdeli

frantic madman

deli

crazy

zırdeli

raving mad

delice

crazily

deldelice

madly

dik

perpendicular

dimdik

bolt upright

diri

alive

dipdiri

full of life

dizgin

(stirrup)

doludizgin

at full pelt

dızlak

bald/naked

dımdızlak

destitute

doğru

right/correct

dosdoğru

dead right

dolu

full

dopdolu

crammed full

duru

limpid

dupduru

very clear

düz

flat

düpedüz

dead flat

düz

straight

dümdüz

dead straight

düz

even

düpedüz

dead even

geniş

wide

gepgeniş

expansive

gıcır

brand new

gıpgıcır

spanking brand new

gündüz

daylight

güpegündüz

broad daylight

ince

thin

ipince

very thin

ılık

tepid

ıpılık

lukewarm

ıslak

wet

ıpıslak

sopping/all wet

ıssız

uninhabited

ıpıssız

desolate

iri

big

ipiri

very huge

kara

black

kapkara

black as night

karışık

mixed up

karmakarışık

completely mixed up

kısa

short

kıpkısa, kısacık

very short

koca

large

koskoca

huge

kocaman

huge

koskocaman

enormous

kolay

easy

kopkolay

very easily

koyu

dense dark

kopkoyu

really dark

kör

blind

köpkör

absolutely blind

kötü

bad

köpkötü - (child talk)

very bad

kötürüm

paralyzed

köskötürüm

completely paralyzed

kuru

dry

kupkuru

bone dry

kütük

a log

küskütük

hopelessly drunk

kıvrak

tidy

kıskıvrak

neat and tidy

mavi

blue

masmavi

bright blue

mor

purple

mosmor

bright purple

pak

clean

akpak

squeaky clean

pembe

pink

pespembe

shocking pink

perişan

miserable/worried

perperişan

very perturbed

parça

bits

paramparça

in smithereens

pis

dirty

pimpis - (child talk)

filthy dirty

sağlam

healthy

sapsağlam

in fine fettle

sağlam

healthy

sapasağlam

in fine fettle

sarı

yellow

sapsarı

bright yellow

sefil

miserable/poor

sersefil

very miserable/poor

sıcak

hot

sımsıcak

red-hot

sıklam

damp

sırılsıklam

sopping wet

sıkı

tight

sımsıkı

very tight

sivri

sharp

sipsivri

dead sharp

siyah

black

simsiyah

jet black

şirin

charming

şipşirin

very charming

talan

pillage

alantalan

in utter confusion

tamam

complete

tastamam

perfect

tatlı

sweet

taptatlı

very sweet

taze

fresh (food)

terütaze

blooming/very fresh

taze

fresh

taptaze

very fresh

temiz

clean

tertemiz

squeaky clean

top

round, ball-like

tortop

quite round

uslu

well behaved

upuslu

very well behaved

uzun

long

upuzun

very long

uygun

suitable

upuygun

quite adequate

yalnız

alone

yapayalnız

absolutely alone

yassı

flat and wide

yamyassı

very flat

yaş

wet

yamyaş

all wet

yeni

new

yepyeni

brand new

yeşil

green

yemyeşil

bright green

yumru

swollen/round

yusyumru

very swollen/round

yumuşak

soft

yusyumuşak

very soft

yuvarlak

globular

yusyuvarlak

absolutely spherical

zayıf

thin/feeble

zapzayıf

very thin/feeble


آشنایی با نسبت های فامیلی

نسبت های خانوادگی

father

baba

mother

anne

baby

bebek

brother

erkek kardeş

sister

kız kardeş

elder brother

abi (ağabey)

elder sister

abla

son

oğul, erkek çocuk

daughter

kız, kız çocuk

aunt (mother's side)

teyze

aunt (father's side)

hala

grandfather

dede, büyükbaba

grandmother

nine, büyükanne

grandmother (mother's side)

anneanne

grandmother (father's side)

babaanne

nephew, niece

yeğen

uncle (father's side)

amca

uncle (mother's side)

dayı

cousin

kuzen

father-in-law

kayınbaba, kayınpeder

mother-in-law

kaynana, kayınvalide

sister-in-law

baldız

sister-in-law's husband

bacanak/باجاناک

son-in-law ; bridegroom

damat

daughter-in-law ; bride

gelin

sister's husband

enişte

grandson ; granddaughter, grandchild

torun

twin

ikiz

twin brother, twin sister

ikiz kardeş

wife

eş, hanım, karı

husband

koca/کوجا

step mother

üvey anne

step father

üvey babaçabuk /çevik/zeyrek=چابک/چالاک

Tabı/Basım/Basma/Bası=چاپ

Basmak/tabetmek=چاپ کردن

Basılmak/Bastırılmak=به چاب رساندن

Ofset basımı=چاپ افست

iran basımı=چاپ ایران

Kitab basımı=چاپ کتاب

Basılmış=چاپ شده

Basım makinesi=ماشین چاپ

Basımcı/Matbaacı=چاپچی

Basım evi/matbaahane=چاپخانه

Yağcı/Yaltakçı=چاپلوس

Yağcılık/Yaltakçılık=چاپلوسی

Yağcılıkla=با چاپلوسی

çatma vurmak=چاتمه زدن

Tüfek çatması=چاتمه فنگ

çadır/çarşaf=چادر

Sema/gök=آسمان

çarşaflı kadın=زن چادری

çakı/bıçak=چاقو

Cerrahi bıçağı=چاقوی جراحی

Sustalı çakı=چاقوی ضامن دار

Cep bıçağı=چاقوی جیبی

bıçaklamak=چاقوزدن

bıçaklanmak=چاقوخوردن

çekiç=چکش

şişman=چاق

şişmanlık=چاقی

çeyrek=چارک

çarık=چارق

çare=چاره

çare etmek=چاره کردن

Sen bunca zorlukların çaresini nereden buldun?

تو چاره این همه مشکل را ازکجا یافتی؟

çare düşünmek=چاره اندیشیدن

çare aramaklık=چاره جویی

şişmanlaşmak=چاق شدن

Bir nargile doldur=یک قلیان چاق کن

çukur kazmak=چاله کندن

Pazarlık yapmak=چانه زدن

çukur/kovuk=چاله/گودال

Kuyu=چاه

Su kuyusu=چاه آب

Artezyen kuyusu=چاه آرتزین(عمیق

Lağım kuyusu=چاه فاضلاب

Tuvalet kuyusu=چاه مستراح

Petrol kuyusu=چاه نفت

Kuyu kazmak=چاه کندن

Kuyu dibi/Kuyunun dibi=ته چاه

Kuyu kazan=چاه کن

çay=چای

çay içmek=چای خوردن(نوشیدن

içmeli çay=چای خوردنی

Yeşil çay=چای سبز

çay yapmak=چای درست کردن

çay çiçeği=گل چای

çay süzgüsü/çay süzgeci=چای صاف کن

Bu çay iran ürünüdür=این چای محصول ایران است

Bu çay iyi bir koku veriyor=این چای بوی خوبی میدهد

Lütfen bir fincan çay getiriniz=لطفا یک فنجان چای بیارین

Kıtlama çay=چای قند پهلو

Sıradaki=بعدی

Sol=چپ

Sağ=راست

solak=چپ دست

Sağlak=راست دست

Sola doğru=سولا دوئرو/به سمت چپ

Sağa doğru=به سمت راست

Soldan ve sağdan=ازچپ وراست

eğri eğri bakmak=چپ چپ نگاه کردن

Onun gözü şaşıdır/Onun gözü eğridir=چشم او چپ است

Yağma /çapul=یغما/چپاول

Devrilmek=چپه شدن

çubuk=چپق

çubuk doldurmak=چپق چاق کردن

şemsiye=چتر

Paraşüt=چتر(نجات یا پرواز

Paraşütçü=چترباز

Kadın şemsiyesi=چتر زنانه

Abaküs=چرتکه

Taş=تاش/سنگ

çakmak=چاکماک/چخماق

çakmak taşı=سنگ چخماق

Bisiklet=دوچرخه

çark/tekerlik=چرخ

çıkırık=چرخ چاه

Dikiş makinesi=چرخ خیاطی

Pik/pik demir=چدن

Neden geldiniz?چرا آمدید؟

Neden gidiyorsunuz?چرا میروید؟

Aysun sinemaya gelmiyor=آیسون به سینما نمیاد

enteresan=جالب

Lamba=چراغ

Elektrik lambası=چراغ الکتریکی

Alkol lambası=چراغ الکلی

Gazyağı lambası=چراغ نفتی

Lambayı yakmak=چراغ(لامپ)راروشن کردن

Lambayı söndürmek=چراغ را خاموش کردن

Burada lamba yoktur=دراینجا چراغ نیست

Lambayı söndür=چراغ(لامپ)راخاموش کن

El feneri=چراغ دستی/چراغ قوه

Gaz lambası=چراغ بونزن

ikaz lambası=چراغ خطر

Kırmızı lamba=چراغ قرمز

Sinyal lambası=چراغ چشمک زن

Pinekleme/ımızganma=چرت

Pineklemek/ımızganmak=چرت زدن


Birinci dünya Savaşı=جنگ جهانی اول

ikinci dünya Savaşı=جنگ جهانی دوم

Savaş zamanı/harp vakti=زمان جنگ

Orman/koru=جنگل

Ormancılık=جنگلداری

Dövüş horozu/dövüşçül horoz=خروس جنگی

Güney=جنوب

Güney doğu=جنوب شرقی

Güney batı=جنوب غربی

çuvalduz=جوالدوز

Genç=گنچ/جوان

Gençlik=جوانی

Genç yapmak/Gençleştirmek=جوان کردن

Genç olmak/Gençleşmek=جوان شدن

ihtiyar ve genç=پیر وجوان

Genç kız=دختر جوان

Gençlik gururu=غرور جوانی

Civciv=جوجه

Piliç=جوجه(خروس-مرغ

Onbaşı=سرجوخه

Derli toplu/çekidüzenli=جمع وجور

Kirpi=جوجه تیغی

Mücevher=جواهر

Mücevherler=جواهرات

Cihat=جهاد

Ufak cihat=جهاد اصغر

Büyük cihat=جهاد اکبر

Gezgin/seyyah=جهانگرد

Gezginlik=جهانگردی

Cihet/yön/semt=جهت/سمت

şu yönde=در این جهت

şu yöne=به این جهت

Hangi yöne?/Hangi cihete?=به کدام جهت؟

Her yöne/her semte=به هر جهت

Her yönden=از هر جهت

Cehennem=جهنم

Cehenneme kadar yolun var=تا جهنم راه داری

ََArayan/Arayıcı=جوبا/جویان

Arayan bulur=جوینده یابنده است

Gerçeği arayanlar=جویندگان حقیقت

Türlü yönlerden/çeşitli cihetlerden=ازجهات مختلف

Ceviz=گردو

Hindistan cevizi=نارگیل

çorap=جوراب

çorap bağı=بند جوراب

Uzun konçlu çorap=جوراب ساق بلند

Külotlu çorap=جوراب تنکه ای

çorapçı/çorap satan=جوراب فروش

çorapçılık=جوراب فروشی

Kaynatmak=جوشانیدن

Kaynatan=جوشاننده

Kemirgen=جونده(حیوان

Sivilce=سیویلجه/جوش صورت


Kıvılcım=جرقه

Kriminolog=جرم شناس

Kriminoloji=جرم شناسی

Ceset=جسد

Coğrafya=جغرافیا

Suç/günah=جرم/گناه

Suçlu/günahkar=مجرم/گناهکار

Ada=جزیره

Adalar=جزایر

Kriko=جک

Vites kutusu=جعبه دنده

Kulak kiri=جرم گوش

Ciğer=جیئر/جگر

Ak ciğer=ریه/جگر سفید

Kara ciğer=جگر سیاه/کبد

Cemaat=جماعت

Toplama ve çıkarma=جمع وتفریق

Lütfen biraz sıkışık oturun=لطفا یه کم جمعتر بنشینید

çoğul eki=پسوند جمع

Servet toplamak=ثروت جمع کردن

Toplam=جمع

Toplamak=جمع کردن/جمع بستن

Toplama=جمع آوری

Cümüme/Kafatası=جمجمه

çöp toplayan=آشغال جمع کن

Sağ kanat=جناح راست

Sol kanat=جناح چپ

Arpa=جو

Yulaf=جو دوسر

Atmosfer=جو

şizoferni=شیزوفرنی/جنون جوانی

Megalomani=جنون خودفزون بینی

Ateh/bunama/Bunaklık=جنون پیری

Cevap/yanıt/Karşılık=جواب/پاسخ

Cinsiyet=جنسیت

Genel ev=جنده خانه/فاحشه خانه

Savaş/harp=جنگ

Savaşmak/harbetmek=جنگ کردن/جنگیدن

Savaş ve kaçış=جنگ وگریز

Soğuk Savaş=جنگ سرد

iç Savaşı=جنگ داخلی

Sahte Savaş/uydurma Savaşı=جنگ زرگری

Atom Savaşı=جنگ اتمی

Toplum=جامعه

Toplumlar=جوامع

Zoolog/Zooloji uzmanı=جانورشناس

Hayvan/Canavar=جانور

Seccade=سجاده

Cahil/Bilgisiz=نادان/بیسواد

Cahillik=جاهلیت

Canlanmak/Can tutmak=جانلانماک/جان توتماک/جان گرفتن

Secde etmek=سجده کردن

Cidden /Gerçekten/Hakikaten=جدا/واقعا/حقیقتا

Cetvel=جدول

çarpma cetveli/çarpma çizelgesi=جدول ضرب

ilginç=ایلگینچ/جالب

Caiz=جایز

Plastik cerrahisi=جراحی پلاستیک

Cerrah/operatör=جراح

Diş doktor ve operatörü=جراح ودندانپزشک

Yeni gelen/Yeni gelmiş=جدید الورود

ayrı ayrı=جدا جدا

Ayrılmak=جدا شدن

Ayrılmış=جداشده

Ayrılık=جدایی

Ayrılmaz/parçalanmaz=جدانشدنی

Ödül/mükafat=جایزه

Ödüller=جوایز

çiğnemek=جویدن

çekicilik=جذابیت

Vinç=جرثقیل

Yudum=جرعه

Yudum yudum=جرعه جرعه

Yeni/taze=جدید

Ayrı/Gayrı=جدا

O karı koca birbirinden ayrıldılar=آن زن وشوهر ازیکدیگر جدا شدند

Biz geçen yıl(sene)ayrıldık=ما سال گذشته جدا شدیم

Olumlu soru=سئوال مثبت

Olumsuz soru=سئوال منفی

Kan ve idrar tahlili=آزمایش خون وادرار

yerinde=به جا

Yer/mahal=جا/محل

Uyuma yeri=جای خواب

Yerine getirmek/Eda etmek=به جا آوردن

Bir yere varmak/Bir yere ulaŞmak=به جایی رسیدن

Onun yeridir=جای آنست

iğne salmağa yer yok=جا برای سوزن انداختن نیست

Yine de Şükr etmeli=باز هم جای شکرش باقی است

Yer tutan=جا گیر

Yer tutan şeyler=اشیای جا گیر

Ben yorgunum=من خسته ام

Siz yorgunsunuz=شما خسته هستید

Biz bugün evde değiliz=ما امروز در خانه نیستیم

sen benim dostumsun düşmanım değilsin=

تو دوست منی دشمن من نیستی

o çok çalışıyor tembel değil=او خیلی کار میکند تنبل نیست

Sen bana yardım edebilen tek insansın=

تو تنها انسانی(شخصی )هستی که میتواند به من کمک کند

buna nazaran =نسبت به این /یا درمقایسه بااین
bunlara nazaran =درمقایسه با اینها
şuna nazaran= درمقایسه بااین
şunlara nazaran = درمقایسه با اینها
ona nazaran = درمقایسه با آن
onlara nazaran = درمقایسه با آنها

Düne nazaran bugün hava daha güzel=

درمقایسه با دیروز امروز هوابهتره

şimdiye kadar=تا حالا

Ankara'ya kadar=تا آنکارا

Gelecek pazar=یکشنبه آینده

Gelecek pazara kadar bekleyelim=تا یکشنبه آینده منتظر بمانیم

Çarşıya kadar gidiyorum=تا بازار میروم

bankaya doğru=به سوی بانک

Ondan sonra=بعد آز آن

Haziran ayından sonra emekli olacağım=

بعدازماه حزبران بازنشسته خواهم شد

ماه حزیران(مصادف با ماه جولای میلادی

Senetlerin kaydı=ثبت اسناد

Senetleri kaydetmek=ثبت کردن اسناد

Sevap=ثواب

Sevapçılık=ثوابکاری

Sabit/kalıcı/sürekli/devamlı=ثابت

Sabit hesap=حساب ثابت

Sabit renk/Kalıcı renk=رنگ ثابت

Sabit fikirli=ثابت رای/ثابت فکر

Sabit kadem/sebatlı=ثابت قدم

isbatlamak/kalıcı etmek=ثابت ساختن /اثبات کردن

Sabit olmak=ثابت شدن

Sabit etmek/saptamak=ثابت کردن

Saniye=ثانیه

sarımsak=سیر

Zengin/sevetli/Mallı/Varlıklı=ثروتمند/غنی /متمول

ağırlık merkezi=مرکزثقل

Bu da bitti=اینهم تمام شد

kemik erimesi=پوکی استخوان

ساعت چند است؟طریقه گفتن ساعت

Onu, beş kere(dört kere ) yaptım.

آنرا پنج بار(چهاربار)انجام دادم

Structure: It is # min. to # o'clock. -e var
Saat iki'ye on (dakika) var - It is ten (minutes) to two

Structure: It is # min. past # o'clock -i geçiyor
Saat iki'yi on (dakika) geçiyor. - It is ten (minutes) past two.

Structure: At the time that.At # min. to # o'clock. -e kala
Saat iki'ye on (dakika) kala. - At ten to two.

Structure: At the time that.At #min. past # o'clock. -i geçe
Saat iki'yi on (dakika) geçe. - At ten past two.

The Sentence Structure can only be used with the suffix - -ken - while.. - inside another sentence as the examples below show - Saat kaç acaba? - What time is it please? - Saat Yedi'yi çeyrek geçiyor.

Some examples

Ne zaman gelirsin? - When (at what time) will you come?
Saat yedi'yi çeyrek geçiyor'da gelirim - (WRONG!)
Saat yedi'yi çeyrek geçiyorken gelirim - (TRUE with -ken)
Saat yedi'yi çeyrek geçe gelirim - (CLAUSE form)
or -
Saat altı'ya beş var'da gelirim - (WRONG!)
Saat altı'ya beş varken gelirim - (TRUE with -ken)
Saat altı'ya beş kala gelirim - (CLAUSE form)

Any of the 3 forms (except for the sentence structure) can be used within a sentence. Let us see some examples
Saat 7'yi çeyrek geçe gelirim - (Clause)
Saat 7 çeyrekte gelirim - (Analog)
Saat 7:15 (yedi onbeş) te gelirim - (Digital)

When you use the sentence structure, then it is used like this...
Saat 7'yi çeyrek geçerken gelirim. - I will arrive at a quarter past seven. [Lit: I will arrive (come) as (while) a quarter is passing 7 o'clock.]

نوع مطلب : آموزش زبان ترکی استانبولی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط : آموزشگاه دنیای زبان پارس آباد مغان،


چهارشنبه 6 دی 1391
چاپ این صفحه
جمعه 28 مهر 1396 01:06 ب.ظ
با تشکر از مطلب خوبتون
چهارشنبه 12 مهر 1396 10:41 ب.ظ
ممنون از سایت خوبتون
سه شنبه 14 شهریور 1396 11:56 ق.ظ
This post is invaluable. When can I find out more?
جمعه 22 اردیبهشت 1396 09:24 ق.ظ
Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff
previous to and you are just too excellent. I actually like what you've acquired here, certainly like what you're saying
and the way in which you say it. You make it
entertaining and you still take care of to keep it wise.
I can't wait to read far more from you. This is really a tremendous site.
سه شنبه 22 فروردین 1396 11:31 ب.ظ
This excellent website really has all the information I needed concerning
this subject and didn't know who to ask.
سه شنبه 15 فروردین 1396 10:23 ب.ظ
This is very interesting, You are a very skilled blogger.
I've joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post.
Also, I have shared your website in my social networks!
سه شنبه 15 فروردین 1396 08:12 ق.ظ
Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am
experiencing problems with your RSS. I don't know why I cannot subscribe
to it. Is there anybody else having similar RSS problems?
Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanks!!
پنجشنبه 7 دی 1391 12:18 ق.ظ
دیگر نگران آپدیت آنتی ویروس نود32 خود نباشید . گروه " ای سِت آنلاین" این مشکل را حل کرده است .فروش اکانت های اختصاصی آپدیت سرور آنتی ویروس نود32 با نازلترین قیمت در سراسر ایران .
اکانت های 90 روزه » 3500 تومان ( نصب بروی 2 سیستم )
اکانت های 180 روزه » 6000 تومان ( نصب بروی 3 سیستم )
اکانت های 365 روزه » 11000 تومان ( نصب بروی 5 سیستم )
پنجشنبه 7 دی 1391 12:15 ق.ظ
pسلام.
به سایت نمایش یوزرنیم و پسورد نود 32 سر بزن.
واسه وبلاگت یه ابزار هست که می تونی ازش استفاده کنی.
و به کاربرهات یوزر و پسورد آپدیت آنتی ویروس نود 32 رو نشون بدی.
فکر نمی کنی اینطوری می تونی بازدید بیشتری داشته باشی؟!

http://persian-nod.ir
حالا یه سر بزن شاید به دردت خورد یا خوشت اومد.

راستی من نظر گذاشتم پس تو هم یادت نره نظر بدیا!
پنجشنبه 7 دی 1391 12:11 ق.ظ
pسلام.
به سایت نمایش یوزرنیم و پسورد نود 32 سر بزن.
واسه وبلاگت یه ابزار هست که می تونی ازش استفاده کنی.
و به کاربرهات یوزر و پسورد آپدیت آنتی ویروس نود 32 رو نشون بدی.
فکر نمی کنی اینطوری می تونی بازدید بیشتری داشته باشی؟!

http://persian-nod.ir
حالا یه سر بزن شاید به دردت خورد یا خوشت اومد.

راستی من نظر گذاشتم پس تو هم یادت نره نظر بدیا!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


تبلیغات
نظرسنجی
How do you like my weblog?
جدیدترین اکانت های نود 32
Visitors
  free counters
Live Traffic Feed
Longman Dictionary
Daily Reference
  Word of the Day

  Article of the Day

  This Day in History

  Today's Birthday

  In the News

  Quote of the Day
Visitors in the MAP
Needed Programs
Top Misspelled Words
  Top Misspelled Words 2009

  این وبلاگ را صفحه خانگی خود كن !    به مدیر وبلاگ ایمیل بزنید !    این وبلاگ را به لیست علاقه مندی های خود اضافه كنید !

   

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
تماس با ما
Pichak go Up

All material on this site is © 2010 www.english-world.mihanblog.com